menü

Riskleri en aza indirecek önlemlerin sınıflandırılması

Aşağıda kodların şifresini çözen bir tablo verilmiştir. MMPtarafından kullanılan gümrük idareleri Gümrük işlemlerini gerçekleştirirken, bu kodların değerlerini çözmek, gümrüklerin sizden ne istediğini ve malların gümrük işlemlerinin neden durduğunu anlamanıza yardımcı olacaktır. 

MMP Kodu MMP açıklaması Nedenleri Notlar Ol olmadanBu alanda işaretli olan risk azaltma önlemleri, risk profilini belirtmeden gümrük idaresi tarafından uygulanabilir. RNG ileBu alanda işaretlenmiş risk azaltma önlemleri tanımlanabilir 
101 Bilgi ve belgelerin doğrulanması X
102 Sözlü anket X
103 Açıklama almak X
104 Gümrük denetimi X
105 Gümrük muayene Ürün X
106 Uluslararası taşımacılık araçlarının gümrük muayenesi Х
107 Gümrük Birliği sınırları içerisinde taşınan malların, eşlik eden bagajlarda şahsi kullanım için şahıslar tarafından muayenesi X
108 Diğer nesnelerin gümrük muayenesi
109 Gümrük muayene Ürün Eğer ağırlık net/brüt çok farklı;
Müfettişin talebi üzerine;
maliyetle (615) birlikte;
şüpheli bir MIDK olsaydı - onay + yayın + / yakalama + protokolü
1. Malların gümrük muayene rastgele sayı üreteci kullanılarak gümrükleme özel yazılımı için ihtiyaç halinde yürütülmektedir.
2. Gümrük muayenesi yalnızca belirtilen malların (belirtilen hacimde ve derecelerde) yapılmalıdır (beyan edildiğinde malların isimleri). DT) Risk profilinde bulunan bir riskin tanımlandığı.
3. Malların gümrük muayenesi% 10 oranında yapılmaktadır. Gümrük muayenesi sırasında, gümrük yetkilisinin bir gümrük mevzuatının ihlal edilip edilmediği konusunda makul bir şüphesi varsa, gümrük kontrolünün hacmi artacaktır.
X
110 Uluslararası nakliye araçlarının gümrük muayenesi
111 Kişisel gümrük muayenesi X
112 Özel markalara sahip malların işaretini kontrol etmek, üzerlerinde kimlik işaretlerinin bulunması X
113 Bina ve bölgelerin gümrük muayenesi X
114 Gümrük masası kontrolü X
115 Gümrük saha incelemesi X
116 Gümrük kontrolü altındaki mallar için muhasebe X
201 Gümrük contalarının ve uluslararası taşıma araçlarına, konteynırlarına veya değiştirilebilir bir gövdeye contaların yerleştirilmesi X
202 Tek tek paketler üzerine dijital, harf veya başka işaretleme, işaretleme işaretleri, mühürler ve mühürler çizme Х
203 presleme Х
204 Malların örneklenmesi ve örneklenmesi Tedbir Rus FCS Mart 9 2011 yıl bir mektubu şartlarına uygun olarak uygulanan 04-66/10019 623 "" riskleri en aza indirmek için önlemlerin uygulanması hakkında "№. Х
205 Uluslararası taşımacılık mallarının ve araçlarının tanımı Х
206 Çizim, büyük boyutlu resimler, fotoğraflar, videolar, resimlerin kullanımı Х
207 Gümrük yetkilileri tarafından yapılan çizimlerin, ölçekli görüntülerin, fotoğrafların, videoların, resimlerin kullanılması Х
208 Contalar dahil, malları tanımlamanın diğer yolları Х
301 Belge üzerine mühür ve pul yapıştırma Х
302 Özel çıkartmaların, özel koruyucu cihazların çizilmesi Х
303 Gümrük amaçlı gerekli belgelerin, uluslararası nakliye araçlarının, konteynırların veya takas organlarının kargo departmanlarına, üzerine gümrük mühürleri ve pullarının konulduğu şekilde yerleştirilmesi Х
304 Gümrük için gerekli belgelerin güvenli paketlere yerleştirilmesi Х
401 Mülkiyet rehin alarak gümrük vergileri ve vergi ödemelerinin güvence altına alınması; Х
402 Gümrük vergileri ve vergi ödemelerinin banka garantisi ile güvence altına alınması Х
403 Gümrük vergilerinin ve vergi ödemelerinin peşin olarak güvence altına alınması Х
404 Gümrük vergileri ve vergi ödemelerinin garanti altına alınması Х
405 Gümrük refakatı Х
406 Bir ulaşım yolunun kurulması Х
501 Yönüne varış gümrük idaresi mal alıcısının mevcudiyeti talebi Х
502 Tüzel kişileri ve diğer organları kaydeden vergi makamlarından kurumlar hakkında bilgi edinme FEA Х
503 Ticari evrakların alınması, muhasebe ve raporlama evrakları ile dış ekonomik işlemlerle ilgili diğer bilgiler Х
504 Bankalardan ve diğer ekonomik kuruluşlardan dış ekonomik faaliyete ilişkin kişilerin sertifikalarının alınması ve gümrük ödemeleri ile ilgili işlemlerin alınması Х
601 Malların gümrük muayenesi Х
602 Belgelerin gümrük muayenesi Х
603 Mal belirleme araçlarının gümrük muayenesi Х
604 Gümrük beyannamesi gümrük prosedürlerinin organizasyonu ve gümrük kontrolü yönünde kontrol edilirken kararın gümrük bölümlerinin yapısal bölümlerinin kabulü
605 Malların menşei yönünde gümrük beyannamesi kontrol edilirken gümrük kararının yapısal birimlerinin kabulü Х
606 Gümrük beyannamesi ticaret kısıtlamaları ve ihracat kontrolü yönünde kontrol edilirken gümrük bölümlerinin yapısal bölümlerinin yapılması
607 Gümrük beyannamesi malların isimlendirilmesi yönünde kontrol edilirken gümrük bölümlerinin yapısal bölümlerinin yapılması 1. Risk azaltma önlemleri, yalnızca 1 risk profilinde yer alan bir riskin tanımlandığı ürünler için geçerlidir. Malların sınıflandırılması ile ilgili karar, Talimatın 16. Maddesi uyarınca gümrüklerin (OTNiPT) yapısal birimi tarafından verilir Karar rel ve Cum Х
608 Gümrük beyannamesi kontrol edilirken gümrük değerinin kontrolü yönünde gümrük bölümlerinin yapısal bölümlerinin yapılması Х
609 Gümrük beyannamesi döviz kontrolü yönünde kontrol edilirken gümrük bölümlerinin yapısal bölümlerinin yapılması Х
610 Gümrük beyannamesi kontrol edilirken gümrük ödemeleri yönünde gümrük bölümlerinin yapısal bölümlerinin yapılması Х
611 Fissile ve radyoaktif malzemelerin kontrolü yönünde gümrük beyannamesi kontrol edilirken kararın gümrük bölümlerinin yapısal bölümlerinin kabulü Х
612 Fikri mülkiyet haklarının korunması yönünde gümrük beyannamesi kontrol edilirken kararın gümrük bölümlerinin yapısal bölümlerinin kabulü Karar verme GR Ve EC. Tedbir, gümrük muayenesinde uygulanır. Х
613 Malların serbest bırakılmasından önce, FCS’nin Rusya’nın yapısal bölümünün görevlileri tarafından kontrol edilmesi, AĞIZ veya gümrük
615 Gümrük belgelerinde yer alan bilgilerin doğrulanması için ek belge ve bilgi talebi Maliyet;
Müfettiş HS koduyla aynı fikirde değildir;
araç ayarı
Ret serbest bırakmak için;, ek belgeler için isteği, uyum + bırakın ayarı Х Х
617 Malların geçici bir depoda boşaltılması
618 Gümrük Gümrük Usulü Prosedürünün (OCTT) Gümrük Gümrük İşlemleri Prosedürünün Uygulanmasına İzin Verilmesi Kararı
619 OCTT gümrüklerinin transit işlemleri için gümrük prosedürünün tamamlanması konusunda karar verme
620 Gümrük transit işlemleri gümrük prosedürünün uygulanması için izin verilmesi konusunda karar verilmesi OCTT RTU
621 Gümrük transit geçişi gümrük işlemlerinin tamamlanmasına dair karar verme OCTT RTU
623 Malların serbest bırakılması gümrük idaresi başkanı ile mutabakata varıldı Ağırlık olarak katılıyorum; değeri kabul Tedbir Rus FCS Mart 9 2011 yıl bir mektubu şartlarına uygun olarak uygulanan 04-66/10019 623 "" riskleri en aza indirmek için önlemlerin uygulanması hakkında "№. Х
624 Malların serbest bırakılmasından en geç iki gün sonra (ya da malların serbest bırakılması durumunda, gümrük değerinin nihai kararından sonra), beyannamelerin kopyalarını (malların elektronik beyanı durumunda elektronik beyannamede asılları veya elektronik formda beyanlar) ve bunlara ekli belgeler daha sonraki kontroller için ek olarak tahsil edilebilecek gümrük ödemelerinin sağlanmasına tabi olmak üzere) Uygulanan 615 değerini veya kodunu ölçmek zaman genellikle düşer Yapısal birimi belgeleri gönderme Х Х
625 Malların serbest bırakılmasından en geç iki gün sonra (ya da malların serbest bırakılması durumunda, gümrük değerinin nihai kararından sonra) ya da beyannamelerin aslıları veya elektronik ortamda elektronik beyanda bulunan beyannamelerin kopyaları ya da elektronik ortamda beyanname) daha sonraki kontroller için ek olarak tahsil edilebilecek gümrük ödemelerinin sağlanmasına tabi olmak üzere) Х
626 Malların serbest bırakılmasından en geç iki gün sonra (ya da malların serbest bırakılması durumunda, gümrük değerinin nihai kararından sonra), Rusya’nın yapısal bölünmesine eklenmiş beyannamelerin asıllarını veya beyanların asılları ya da elektronik ortamda beyanlar daha sonraki kontroller için ek olarak tahsil edilebilecek gümrük ödemelerinin sağlanmasına tabi olmak üzere) Х
627 Belge kontrolü sırasındaki belgelerin ve bilgilerin doğruluğunu onaylayan gümrük posta görevlileri tarafından ön doğrulama yapılması Х
628 Gümrük geçişi gümrük usulüne göre malların yerleştirilmesinden en geç ertesi gün en geç varış belgesinin Gümrük Hizmetine bir dizi belgenin (gümrük, nakliye ve ticari) bir kopyasını varış yerinin Gümrük Hizmetine iletmek Х
633 Ürünlerin, uluslararası nakliye araçlarının ve konteynırların muayene ve muayene sistemleri kullanılarak gümrük muayenesi A) rastgele bir sayı jeneratörü kullanarak özel bir yazılım durumunda zorunlu geçerlidir;
B) IIK kullanarak gümrük teftişinin yapılması mümkün ise, yani IDK’nın kontrol nesnesinin bulunduğu gümrük kontrol bölgesinde gerçek konumu veya MIDK’nın bu gümrük kontrol bölgesine taşınması
B) Bu risk profili gümrük idaresince temelinde DCO'nun tüm durumlarda OPSUR gümrük bilgilendirir. Bilgilendirilmesi amacıyla yapılan ve terimler gümrük şefi kurulmuştur.
Muayene IIR Х Х
634 Servis köpeği olan uzman bir köpek işleyicisi varlığında malların ve uluslararası taşımacılık araçlarının gümrük muayenesi Х
635 DKG kullanılarak elde edilen bilgilerin gümrüklerin koordinasyon birimi tarafından takip kontrolünün yapılması A) tüm 633 önlemlerinin uygulanması durumunda geçerlidir;
B) IIK kullanılarak elde edilen bilgilerin bir analizini yaparken, OPSUR’un gümrük yetkilileri analiz, tarama sonucu elde edilen verileri mal ve nakliye hasarları hakkında bilgi ile karşılaştırarak elde edilen görüntüleri incelemek.
C) IIR kullanılarak elde edilen bilgilerin analiz sonuçlarına göre, OPSUR Gümrük Gümrük İdaresi yetkilileri, tüm gümrük kontrol durumlarında, bu risk profiline göre IIR kullanılarak yapılan gümrük muayenesinde, geçerlilik hakkında bir sonuç hazırlar.
D) Sonunda şekilde gümrük idaresi ve zaman çerçevesi kurulan gümrük müdürü gönderildi OPSUR gümrük.
Kontrol OPSUR Х
636 RTK koordinasyon birimi tarafından IDK kullanılarak elde edilen bilgilerin daha sonra izlenmesi Х
637 Madde 101 uyarınca gümrük kontrolüne uzman katılımı TKTS Х
638 Madde 102 TKTS uyarınca gümrük kontrolüne yardımcı olacak uzman ve diğer devlet kurumlarından uzmanların ilgisi Х
639 Beyanatçıya, mal beyanında belirtilen bilgileri teyit eden orijinal belgeleri ibraz etmek için bir talepte bulunmak (malları elektronik ortamda ilan ederken) Х
1 - 10 (71)

Ölçümler şu şekilde gruplandırılmıştır:

  1. Gümrük Kontrol Formları 1 **
  2. 2 Ürün Tanımlama Araçlarının Kullanımı **
  3. Nakliye (taşıma) belgelerinin ve araçların gümrük amaçlı mallar için tuttuğu ticari belgelerin tanımlanmasına ilişkin araçların kullanımı 3 **
  4. Gümrük Birliği’nin gümrük mevzuatına ve Rusya Federasyonu’nun gümrük mevzuatı mevzuatına uyumu sağlamak için önlemler almak **
  5. Rusya Federasyonu toprakları üzerinden malların taşınması ile ilgili faaliyetlerde bulunanlar veya gümrük alanında faaliyet gösteren kişiler hakkında bilgi toplama 5 **
  6. diğer risk azaltma önlemleri 6 **

Mallar ile ilgili gümrük işlemleri sırasında, risk profillerinde yer alan ve aynı zamanda kısmen veya tamamen tekrarlanan en aza indirilecek tedbirlerin listesini içeren, aynı anda birkaç risk tanımlanmışsa, aşağıdakiler göz önüne alınarak önlemler uygulanır:

  • riskleri en aza indirmek için tüm benzersiz (aynı olmayan) tedbirler uygulanmalıdır;
  • riskleri en aza indirmek için tekrarlanan önlemler, aynı mal grubuna ilişkin riskleri en aza indirmek için aynı önlemlerin tekrar tekrar uygulanmasını önleyecek ve risklerin tespit edildiği tüm risk profillerinde yer alan talimatların minimize etme önlemleri notlarında yer almasını sağlayacak şekilde uygulanır. riskler, gümrük muayene türünün özellikleri ve gümrük muayene talimatına dikkat edin).

Risk profilinde yer alan riskleri en aza indirmeye yönelik belirli önlemlerin uygulanmadığı veya nesnel nedenlerle uygulanamadığı veya kullanımının pratik olmadığı (daha önce uygulandığı) durumlarda, gümrük postası başkanı riskleri en aza indirmek için bu tür önlemleri uygulamamaya karar verebilir ( gümrük muayenesinin hacminin ve derecesinin azaltılması dahil) ve bundan şahsen sorumlu olacaktır.

Profil koşulları nedeniyle uygulanmadıkları durumlar haricinde, risk profilinde yer alan riskleri en aza indirmeye yönelik belirli önlemlerin uygulanmaması durumunda, gümrük idaresi başkanı, gümrük idaresine, kabul edilme tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde kullanılmamasının nedenleri hakkında yazılı olarak bilgi vermelidir. Kararlarda, istisna, risk profilinde yer alan risk azaltma önleminin, elektronik sorun işlevini etkinleştirirken yetkili görevliler tarafından uygulanmadığı durumlardır. DT DT alma aşamasında önceki kullanımına bağlı olarak.
Riskleri en aza indirecek önlemlerin uygulanmamasının nedenleri, Raporun doldurulmasına ilişkin Kurallar uyarınca riskleri en aza indirecek önlemlerin uygulanmasının sonuçları hakkındaki raporda belirtilmiştir.

Risk profilinde yer alan riski, onları salıvermeyi reddettiği (Kodun 201'i) daha önce reddetmesinden sonra beyan edilen mallar veya Gümrük Beyanının geri alınması (Kodun 192 Maddesi) ile ilgili olarak tanımlanırken, gümrük idaresinin veya onun yerine geçenlerin, Gümrük makamının yetkisine uygun olarak kendi kararıyla uygulananlar ve MMR 105, 109, 204, 601, 633'in fiili kontrolünü sağlama dahil olmak üzere, risk profilinde bulunan riskleri en aza indirmeye yönelik tedbirler .

Bu karar, gümrük memuru başkanı tarafından (eğer yoksa, yerine koyulması halinde), yalnızca daha önce DT kullanan gümrük makamına bildirilen mallarla ilgili olarak (mallar, Teslim edilmemesi veya izin verilmesine karar verilmesine ilişkin olarak DT'nin geri çağrılması için), risk profilinde yer alan risklerin asgariye indirilmesi ve Gümrük Gümrük Kontrolü ММР 105, 109, 204, 601, 633.