menü

Tipik uyumluluk bildirimi planlarının açıklaması

1d Beyannamesi Şeması

1d şeması aşağıdaki yordamları içerir:

 • teknik dokümantasyonun oluşturulması ve analizi;
 • üretim kontrolünün uygulanması;
 • ürün numunelerinin test edilmesi;
 • kabul ve uygunluk beyanının kayıt;
 • tek bir temyiz işareti çizerek.

Başvuru sahibi, üretim sürecinin istikrarlı olmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alır ve üretilen ürünlerin teknik düzenlemelere uygun olmasını, teknik belgeleri oluşturmasını ve analiz etmesini sağlar.

Başvuru sahibi üretim kontrolü sağlar.

Ürünlerin teknik düzenlemelerin gerekliliklerine uygunluğunu kontrol etmek için, başvuru sahibi ürün numunelerinin testlerini yapar. Ürün numunelerinin testleri, başvuru sahibinin seçiminde bir test laboratuarında veya akredite bir test laboratuarında gerçekleştirilir.

Başvuru sahibi bir uygunluk beyanı hazırlar ve onu bildirim ilkesine göre kaydeder.

Başvuru sahibi, teknik düzenlemelerde aksi belirtilmedikçe, tek bir temyiz işareti uygulayacaktır.

2d Beyannamesi Şeması

2d şeması aşağıdaki yordamları içerir:

 • teknik dokümantasyonun oluşturulması ve analizi;
 • bir seri ürün testi (tek ürün);
 • kabul ve uygunluk beyanının kayıt;
 • tek bir temyiz işareti çizerek.

Başvuru sahibi teknik dokümantasyon oluşturur ve analizini yapar.

Başvuru sahibi, ürünlerin ilan edilen teknik düzenlemelerin gerekliliklerine uygunluğunun onaylanmasını sağlamak için ürün numunelerinin (tek ürün) testini yapar. Ürün numunelerinin (tek ürün) testleri, adayın seçiminde bir test laboratuarında veya akredite bir test laboratuarında yapılır.

Başvuru sahibi, bildirim ilkesine göre bir uygunluk beyanı hazırlar ve kayıtlar hazırlar.

Başvuru sahibi, teknik düzenlemelerde aksi belirtilmedikçe, tek bir temyiz işareti uygulayacaktır.

3d Beyannamesi Şeması

3d şeması aşağıdaki yordamları içerir:

 • teknik dokümantasyonun oluşturulması ve analizi;
 • üretim kontrolünün uygulanması;
 • ürün numunelerinin test edilmesi;
 • kabul ve uygunluk beyanının kayıt;
 • tek bir temyiz işareti çizerek.

Başvuru sahibi, üretim sürecinin istikrarlı olmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alır ve üretilen ürünlerin teknik düzenlemelere uygun olmasını, teknik belgeleri oluşturmasını ve analiz etmesini sağlar.

Başvuru sahibi üretim kontrolü sağlar.

Ürünlerin teknik düzenlemelerin gerekliliklerine uygunluğunu kontrol etmek için, başvuru sahibi ürün numunelerinin testlerini yapar. Ürün numunelerinin testleri akredite bir test laboratuarında gerçekleştirilir.

Başvuru sahibi, bildirim ilkesine göre bir uygunluk beyanı hazırlar ve kayıtlar hazırlar.

Başvuru sahibi, teknik düzenlemelerde aksi belirtilmedikçe, tek bir temyiz işareti uygulayacaktır.

4d Beyannamesi Şeması

4d şeması aşağıdaki yordamları içerir:

 • teknik dokümantasyonun oluşturulması ve analizi;
 • bir seri ürün testi (tek ürün);
 • kabul ve uygunluk beyanının kayıt;
 • tek bir temyiz işareti çizerek.

Başvuru sahibi teknik dokümantasyon oluşturur ve analizini yapar.

Başvuru sahibi, ürünlerin ilan edilen teknik düzenlemelerin gerekliliklerine uygunluğunun onaylanmasını sağlamak için ürün numunelerinin (tek ürün) testini yapar. Ürün numunelerinin (tek ürün) testleri akredite bir test laboratuarında gerçekleştirilir.

Başvuru sahibi, bildirim ilkesine göre bir uygunluk beyanı hazırlar ve kayıtlar hazırlar.

Başvuru sahibi, teknik düzenlemelerde aksi belirtilmedikçe, tek bir temyiz işareti uygulayacaktır.

5d Beyannamesi Şeması

5d şeması aşağıdaki yordamları içerir:

 • teknik dokümantasyonun oluşturulması ve analizi;
 • üretim kontrolünün uygulanması;
 • araştırma (test) tipi yapılması;
 • kabul ve uygunluk beyanının kayıt;
 • tek bir temyiz işareti çizerek.

Başvuru sahibi, üretim sürecinin istikrarlı olmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alır ve üretilen ürünlerin teknik düzenlemelerin gerekliliklerine uygun şekilde bildirildiğinden emin olur, teknik belgeler oluşturur ve onu analiz eder.

Başvuru sahibi üretim kontrolü sağlar.

Ürün belgelendirme kuruluşu (akredite test laboratuvarı), akreditasyon kapsamına uygun olarak ve başvuru sahibi adına, ürün türünü aşağıdaki yollardan biriyle bir çalışma yürütür:

 • gelecekteki tüm ürünlerin tipik bir temsilcisi olarak planlanan üretim için araştırma örneği;
 • teknik belgelerin analizi, ürün numunelerinin test edilmesi veya ürünlerin kritik bileşenleri.

Bir tür çalışmasının sonuçları, bir sonuçta (uygunluk sertifikası) ve (veya) akredite bir test laboratuvarının, ürün tipinin belirlenmiş gereksinimlere uygunluğunun bir değerlendirmesini verdiği bir protokolde kaydedilir.

Başvuru sahibi, bildirim ilkesine göre bir uygunluk beyanı hazırlar ve kayıtlar hazırlar.

Başvuru sahibi, teknik düzenlemelerde aksi belirtilmedikçe, tek bir temyiz işareti uygulayacaktır.

6d Beyannamesi Şeması

6d şeması aşağıdaki yordamları içerir:

 • mutlaka yönetim sistemlerinin belgelendirme kuruluşu tarafından verilen yönetim sistemi için bir sertifikayı (sertifikanın kopyası) içeren ve yönetim sisteminin teknik düzenlemelerde belirtilen gerekliliklere uygunluğunu teyit eden teknik belgelerin oluşturulması ve analizi;
 • üretim kontrolünün uygulanması;
 • ürün numunelerinin test edilmesi;
 • kabul ve uygunluk beyanının kayıt;
 • tek bir temyiz işareti çıkarmak;
 • yönetim sisteminin istikrarı üzerinde kontrol.

Başvuru sahibi, teknik düzenlemelerin gereklerini karşılayan ürünlerin üretimi için yönetim sisteminin istikrarını ve üretim koşullarını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alır, teknik dokümantasyon oluşturur ve teknik düzenlemede bir veya daha fazla belgenin kurulabildiği gerçeğini dikkate alarak analiz eder. yönetim sistemi sertifikası.

Başvuru sahibi, üretim kontrolü sağlar ve yönetim sistemindeki tüm planlanan değişikliklerin yönetim sistemlerinin belgelendirme kuruluşunu bilgilendirir.

Başvuru sahibi ürün numunelerinin testini yapmaktadır. Ürün numunelerinin testleri akredite bir test laboratuarında gerçekleştirilir.

Başvuru sahibi, bildirim ilkesine göre bir uygunluk beyanı hazırlar ve kayıtlar hazırlar.

Başvuru sahibi, teknik düzenlemelerde aksi belirtilmedikçe, tek bir temyiz işareti uygulayacaktır.

Yönetim sistemi belgelendirme kuruluşu, sertifikalı yönetim sisteminin çalışması üzerinde denetim kontrolü gerçekleştirir.

Denetim kontrolünün sonuçları olumsuz ise, başvuru sahibi aşağıdaki kararlardan birini verir:

 • uygunluk beyanını askıya almak;
 • Uygunluk beyanını iptal edin.

Başvuru sahibi, birleştirilmiş Düzenlenmiş Uygunluk Sertifikaları Kayıt Defterine ve tek bir formda yayınlanan Kayıtlı Uygunluk Beyanına giriş yapacaktır.

Tipik uygunluk beyanı şemalarının özet tablosu
Devre numarası Şema elemanı Uygulama Başvuran Doğrulayan belge olduğunu
Ürün test, araştırma tipi Üretim Tahmini Üretim kontrolü
1D Ürün numunelerinin test edilmesi üretici tarafından yapılır. - Üretim üreticiler tarafından denetlenir Seri ürünler için Devlet Üreticisi - Gümrük Birliği Üyesi veya yabancı bir üretici tarafından Gümrük Birliği ülkesinde yetkili kişi Seri üretim için Uygunluk Beyanı
2D ürünlerin parti testi (tek ürün) başvuru sahibi tarafından yapılır. - - Toplu üretim için (tek ürün) Devletin üreticisi, satıcısı (tedarikçisi) - Gümrük Birliği üyesi veya Gümrük Birliği ülkesinde yabancı bir üretici tarafından yetkilendirilmiş bir kişi Üretim grubu için Uygunluk Beyanı (tek ürün)
3D Ürün numunelerinin akredite test laboratuarında (merkezde) test edilmesi - Üretim üreticiler tarafından denetlenir Seri ürünler için Devlet Üreticisi - Gümrük Birliği Üyesi veya yabancı bir üretici tarafından Gümrük Birliği ülkesinde yetkili kişi Seri üretim için Uygunluk Beyanı
4D akredite bir test laboratuarında (merkez) ürünlerin toplu testi (tek ürün) - - Toplu üretim için (tek ürün) Devletin üreticisi, satıcısı (tedarikçisi) - Gümrük Birliği üyesi veya Gümrük Birliği ülkesinde yabancı bir üretici tarafından yetkilendirilmiş bir kişi Üretim grubu için Uygunluk Beyanı (tek ürün)
5D tip testi - Üretim üreticiler tarafından denetlenir Seri ürünler için Devlet Üreticisi - Gümrük Birliği Üyesi veya yabancı bir üretici tarafından Gümrük Birliği ülkesinde yetkili kişi Seri üretim için Uygunluk Beyanı
6D Ürün numunelerinin akredite test laboratuarında (merkezde) test edilmesi bir yönetim sistemi belgelendirme kuruluşu tarafından yönetim sistemi belgelendirme ve denetim kontrolü Üretim üreticiler tarafından denetlenir Seri üretim için Uygunluk Beyanı