menü

44. sütunda bilgi bildirirken belge türlerinin sınıflandırıcısı

Beyan edilen bilgileri teyit eden belgeler DT8. maddenin 104. paragrafında belirtilen durumlar hariç olmak üzere, beyan sahibinin başvuru sırasında bir CE'ye sahip olması gerekir. TC EAEU veya İş Kanunu'nun 114 - 117. Maddelerinde tanımlanan AAET, bu tür belgeler gümrük beyannamesinin doldurulması sırasında mevcut olmayabilir.

Her belgeyle ilgili bilgiler, koduyla birlikte yeni bir satırda belirtilmelidir. belge ve bilgi türlerinin sınıflandırıcısına göre. 

Ürününüzü arayın:
Veri yükleme ve biçimlendirmeyi bekleyin
44 DT sütununda kullanılan belge türlerinin sınıflandırıcısı
Kod Belgenin adı, bilgileri, iç pazarın korunmasına ilişkin önlemler
01011 Lisans üzerinde ihracat ve/veya mal ithalatı
01017 Otomatik lisanslamanın (denetim) getirildiği malların ihracatı ve (veya) ithalatı için izin
01021 Sivil ve hizmet silahlarının, ana (bileşen) parçalarının ve kartuşlarının ithalatı ve (veya) ihracatı için sonuç (izin belgesi)
01031 3 Mart 1973 tarihli Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme tarafından sağlanan izin (sertifika, tasdik)
01041 Yerleşik veya diğer mallara dahil olanlar dahil olmak üzere sivil kullanım için radyo elektronik araçlarının ve yüksek frekanslı cihazların ithalatı için sonuç (yetki belgesi)
01061 Bitki koruma ürünlerinin (pestisitler) ithalatı için sonuç (izin belgesi)
01065 Laboratuvar ölçekli çalışmalarda kullanılacak bitki koruma ürünleri ve diğer kalıcı organik kirleticilerin ithalatı için sonuç (izin belgesi) ve ayrıca bir referans standart
01071 Avrasya Ekonomik Birliği üyesi devletlerin yetkili organının, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin öncüsü olmayan ve standart numune niteliğindeki toksik maddelerin ithalatı (ihracatı) hakkında kararı, Kurul Kararı ile değiştirilen konumu 52 tarih ve 12.05.2015 sayılı Avrasya Ekonomik Komisyonu
01072 Avrasya Ekonomik Birliği üyesi devletlerin yetkili organının transit Avrasya Ekonomik Birliği'nin gümrük bölgesinden geçen narkotik ve psikotrop maddelerin öncüsü olmayan zehirli maddeler, Avrasya Ekonomik Komisyonu'nun 52 tarih ve 12.05.2015 sayılı Kararı ile değiştirilen pozisyon
01081 İlaç ithalatı için sonuç (izin belgesi)
01091 Şifreleme (kriptografik) araçlarının ithalatı ve (veya) ihracatı için sonuç (izin veren belge)
01095 Gizlice bilgi edinmeye yönelik özel teknik araçların ithalatı ve (veya) ihracatı için sonuç (izin belgesi)
01101 Kültürel varlıkların ihracatı için sonuç (izin belgesi), ulusal arşiv fonlarının belgeleri ve arşiv belgelerinin asılları
01111 Mineraloji, paleontoloji, fosil hayvan kemikleri ile ilgili koleksiyon malzemelerinin ihracatı için sonuç (izin)
01121 Yabani canlı hayvanların, bireysel yabani bitkilerin ve yabani tıbbi hammaddelerin ihracatına ilişkin sonuç (izin belgesi)
01125 Avrasya Ekonomik Birliği üyesi devletlerin kırmızı kitaplarında yer alan nadir ve nesli tükenmekte olan yabani canlı hayvan ve yabani bitki türlerinin ihracatına ilişkin sonuç (izin belgesi)
01131 İnsan organları ve dokuları, kan ve bileşenleri, insan biyolojik materyal örneklerinin ithalatı ve (veya) ihracatı için sonuç (izin belgesi)
01133 izin reexport Ürün
01143 Kıymetli taşlar, kıymetli metaller ve kıymetli metaller içeren hammaddelerin ithalatı ve (veya) ihracatı üzerinde devlet kontrolü eylemi
01151 Lisans, ihracat kontrolüne tabi malların ithalat (ihracat) lisansının bir listesi (ek), Avrasya Ekonomik Birliği üyesi devletlerin yetkili devlet organı tarafından verilen, pozisyonun Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirildiği şekliyle 52 tarih ve 12.05.2015 sayılı Avrasya Ekonomik Komisyonu
01152 İhracat kontrolüne tabi malların transit geçişi için izin, devletlerin yetkili devlet organı tarafından, ihracat kontrolü alanında Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri tarafından, Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirildiği şekliyle, s. 52 tarihli 12.05.2015
01153 İhracat kontrolüne tabi malların ithalatı (ihracı) için devletlerin yetkili devlet organı tarafından verilen izin (onay), ihracat kontrolü alanındaki Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri, Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen pozisyon 52 tarih ve 12.05.2015 sayılı Avrasya Ekonomik Komisyonu
01154 Avrasya Ekonomik Birliği üyesi devletlerin ihracat kontrolü alanındaki mevzuata uygun olarak, malların birleşik kontrollü mal ve teknoloji listelerinde yer alan mallara ait olmamasına ilişkin sonuç (tanımlama), değiştirildiği şekliyle pozisyon Avrasya Ekonomi Komisyonu Yönetim Kurulu'nun 52/12.05.2015/XNUMX tarih ve XNUMX sayılı Kararı ile g.
01161 Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen devletlerin yetkili devlet organı, Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri tarafından verilen, askeri ürünlerin ithalat (ihracat) lisansına ilişkin lisans, liste (ek) 52 tarih ve 12.05.2015 sayılı
01162 Avrasya Ekonomik Komisyonu'nun 52 tarih ve 12.05.2015 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen konumu, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi devletlerin yetkili bir devlet organı tarafından verilen askeri ürünlerin transit geçişi için izin
01163 Devletlerin yetkili devlet organının, Avrasya Ekonomik Birliği üyelerinin, malların askeri ürünlere ait olmadığı gerçeğine ilişkin kararı (tanımlanması), Avrasya Ekonomik Komisyonu'nun 52 tarih ve 12.05.2015 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen konumu /XNUMX/XNUMX
01171 askeri geçiş
01181 Savunma sanayii işletmelerinin endüstriyel ve bilimsel, teknik işbirliğine ilişkin Hükümetlerarası Anlaşmalar çerçevesinde ithal edilen (ihraç edilen) ürünlerin listesi
01191 Avrasya Ekonomik Birliği'nin teknik düzenlemeleri (Gümrük Birliği'nin teknik düzenlemeleri) tarafından sağlanan uygunluk değerlendirmesine ilişkin belge veya uygunluk belgesi veya uygunluk beyanıBirleştirilmiş formda uygunluk sertifikaları ve uygunluk beyanları veya ürünlerin (malların) uygunluk değerlendirmesine ilişkin bir belgenin düzenlenmesi ile zorunlu uygunluk onayına tabi olan tek bir ürün listesinde yer alan ürünler (mallar) için birleşik bir biçimde verilir. Avrasya ekonomik birliğinin bir üyesi olan bir devletin mevzuatı tarafından öngörülen, ürünlerin toprakları üzerinde (ürün) gümrük işlemlerine tabi tutulur
01194 Ürünlerin ilaçlara, tıbbi ve veterinerlik amaçlı ürünlere ait olduğunu, alıcının eczane depolarına yerleştirilmesine bağlı olduğunu, kabul eden, depolayan ve uygunluk onay prosedürünü geçtikten sonra ilaç dağıtan ve satan yetkili kuruluştan bir sertifika , tıbbi ve veterinerlik amaçlı mallar ve başvuranın sorumluluğunun garantisi (Kırgız Cumhuriyeti için)
01201 Veteriner sertifikası
01202 Ülkelerin epizootik durumuna, ihracatçılara, devletin yetkili organının bir yetkilisi tarafından verilen kontrollü malların ithalatı için izin, Avrasya Ekonomik Birliği'nin veteriner tıbbı alanındaki bir üyesi, pozisyon tarafından değiştirildiği şekliyle Avrasya Ekonomi Komisyonunun 237 Aralık 18.12.2014 Tarihli 52 Sayılı Kararı ve Avrasya Ekonomi Komisyonu Komisyonunun 12.05.2015/XNUMX/XNUMX Tarihli XNUMX Sayılı Kararı
01203 Devletin yetkili organının bir yetkilisi, Avrasya Ekonomik Birliği'nin veterinerlik alanında bir üyesi tarafından verilen kontrollü malların ihracatı için izin, Avrasya Ekonomik Komisyonu'nun 237 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirildiği şekliyle. 18.12.2014 Aralık 52 tarih ve 12.05.2015 sayılı Avrasya Ekonomi Komisyonu Kurulunun XNUMX Mayıs XNUMX tarih ve XNUMX sayılı Kararı...
01204 Ülkelerin epizootik durumuna, ihracatçılara, devletin yetkili organının bir yetkilisi tarafından verilen kontrollü malların transit geçişi için izin, Avrasya Ekonomik Birliği'nin veteriner tıbbı alanındaki bir üyesi, pozisyon tarafından değiştirildiği şekliyle 237/18.12.2014/52 tarih ve 12.05.2015 sayılı Avrasya Ekonomi Komisyonu Yönetim Kurulu Kararı ve XNUMX/XNUMX/XNUMX Tarih ve XNUMX sayılı Avrasya Ekonomi Komisyonu Yönetim Kurulu Kararı
01205 Devletlerin yetkili devlet organının sıhhi, epidemiyolojik sonucu, Gümrük Birliği üyeleri (Kazakistan Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu için) *
01206 Devlet Tescil BelgesiDevletin yetkili organı tarafından, nüfusun sıhhi ve epidemiyolojik refahı alanında Avrasya Ekonomik Birliği üyesi tarafından verilir.
01207 bitki sağlığı sertifikası
01209 Bilimsel, araştırma amaçlı karantina nesnelerinin (karantina zararlıları) ithali için, Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri, devletlerin yetkili bir devlet organı tarafından verilen izin
01210 Ermenistan Cumhuriyeti'nde Tek Taraflı Olarak Sunulan Yasak ve Kısıtlamalara (Geçici Önlemler) Uyumu Doğrulayan Belgeler
01211 Belarus Cumhuriyeti'nde tek taraflı olarak getirilen yasak ve kısıtlamalara (geçici tedbirler) uyulduğunu doğrulayan belgeler
01221 Kazakistan Cumhuriyeti'nde tek taraflı olarak getirilen yasak ve kısıtlamalara (geçici tedbirler) uyulduğunu teyit eden belgeler
01225 Kırgız Cumhuriyeti'nde tek taraflı olarak getirilen yasak ve kısıtlamalara (geçici tedbirler) uyulduğunu teyit eden belgeler
01231 Rusya Federasyonu'nda tek taraflı olarak getirilen yasak ve kısıtlamalara (geçici tedbirler) uyulduğunu doğrulayan belgeler
01241 Uluslararası Rough Diamond Sertifikasyon Programının Sertifikası (Sertifika Detayları) (Kimberley Process Certificate)
01242 Özel koruyucu, anti-damping ve telafi edici önlemlerin kullanımının izlenmesi amacıyla malların üreticisi hakkındaki bilgileri doğrulayan belgeler
01243 Tarım ürünleri için ihracat sertifikası
01251 Belirli mal kategorileriyle ilgili faaliyetler için lisans (Rusya Federasyonu için)
01261 Tüketim damgası (kayıt, kontrol işaretleri, işaretler) almak için belge (makbuz) (Rusya Federasyonu için)
01271 Özel tüketim damgalarıyla (muhasebe, kontrol işaretleri, işaretler) işaretlenmeye tabi kesilebilir malların işaretlenmediği bir belge (Rusya Federasyonu için)
01281 Etil alkol, alkollü ve alkol içeren ürünlerin üretim hacmini ve cirosunu kaydetmek için birleşik devlet otomatik bilgi sisteminde sabitleme ürünlerinin onaylanması (Rusya Federasyonu için)
01291 Endüstriyel patlayıcılar, iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları (Belarus Cumhuriyeti için) ile ilgili olarak devletlerin yetkili bir devlet organı, Gümrük Birliği üyeleri tarafından verilen izin
01301 Devletlerin yetkili devlet organı, Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri tarafından koşullu patojenik ve patojenik genetiği değiştirilmiş organizmalar (Belarus Cumhuriyeti için) ile ilgili olarak verilen izin, Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Kararı No. 52 tarihli 12.05.2015
01311 Mineral hammaddelerin ihracatı için sonuç (izin belgesi)
01321 Tehlikeli atık ithalatı ve (veya) ihracatı için sonuç (izin)
01332 Devletin yetkili makamının, ihracatçının belirli bir narkotik uyuşturucu, psikotropik madde ve bunların öncüllerini ihraç etme izni veya bu iznin gerekli olmadığına dair bu makamın resmi bildirimi
01341 Ozon tabakasını incelten maddelerin ve ozon tabakasını incelten maddeler içeren ürünlerin ithalatı ve (veya) ihracatı için sonuç (izin)
01351 Kişisel koruyucu ekipman, koruyucu ve dezenfektanlar, tıbbi ürünler ihracatı için Avrasya Ekonomik Birliği üyesi devletin yetkili organının (kuruluşunun) onayı (kararı)
01999 Yasaklara ve kısıtlamalara uygunluğu teyit eden diğer belgeler
02011 Konşimento
02012 Malların su taşımacılığı ile taşınması için konşimento
02013 Demiryolu faturası
02014 Demiryolu ile taşıma kurallarının öngördüğü diğer belgeler
02015 Karayoluyla Uluslararası Eşya Taşımacılığı Sözleşmesine İlişkin Sözleşme tarafından sağlanan taşıma belgesi, 1956
02016 Malların karayolu ile taşınması için kullanılan diğer irsaliyeler
02017 hava irsaliyesi
02018 Malların boru hatları veya elektrik hatları ile hareketinde kullanılan taşıma belgeleri
02019 Posta faturası
02020 Ekspres teslimat için genel irsaliye
02021 Ekspres teslimat için bireysel irsaliye
02022 Bagaj kontrol
02024 TIR Karnesi
02025 Karnet ATA
02099 diğer taşıma (nakliye) belgeleri
03011 Anlaşma (sözleşme), mal ile işlem yapılırken girilen, 01.01.2018 tarihinden itibaren Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulunun 5 tarih ve 16.01.2018 sayılı Kararı ile değiştirilen pozisyonu
03012 Bilgisi 03011 kodunda belirtilen belgeye değişiklik ve (veya) ekleme yapan belgeler
03013 01.01.2018 tarih ve 5 sayılı Avrasya Ekonomik Komisyonu Kararı ile değiştirilen 16.01.2018 tarihinden itibaren mallarla tek taraflı bir işlemin tamamlandığını teyit eden belge
03014 Herhangi bir işlem yapılmadan mallara sahip olma, kullanma ve (veya) elden çıkarma hakkını onaylayan belgeler
03021 Fikri mülkiyet nesnelerine hakların devrini onaylayan belgeler (telif hakkı, lisans sözleşmesi, fikri mülkiyet nesnesinin tescil belgesi, ticari marka kullanımına ilişkin sözleşme ve benzeri belgeler)
03022 Telif hakkı sahibinin rızasıyla (satıcı, dağıtım sözleşmesi, yazılı onay ve benzeri belgeler), ticari marka ile işaretlenmiş malların Avrasya Ekonomik Birliği gümrük bölgesinde sivil dolaşıma girdiğini onaylayan belgeler (bayi, dağıtım sözleşmesi, yazılı onay ve benzeri belgeler), Kararla değiştirilen konumu 52/12.05.2015/XNUMX tarih ve XNUMX sayılı Avrasya Ekonomi Komisyonu Kurulu g.
03031 Döviz kontrolü alanındaki gerekliliklere uygunluğu teyit eden bir belge:, işlem kayıt numarası (Belarus Cumhuriyeti için), sözleşme kayıt numarası (yetkili bir banka tarafından yetkili bir banka tarafından atanan, döviz işlemlerinin muhasebeleştirilmesini ve raporlanmasını sağlamaya yönelik kayıt numarası). ihracat / ithalat sağlayan bir döviz anlaşması) veya bir dizi işlem pasaportu (Kazakistan Cumhuriyeti için), benzersiz sözleşme numarası (bir sözleşmeyi kaydederken yetkili bir banka tarafından atanan numara) veya işlem pasaport numarası (Rusya Federasyonu için)
03998 Toprak altı kullanımı için belge (sözleşme) (Kazakistan Cumhuriyeti için)
03999 Mallara sahip olma, kullanma ve (veya) elden çıkarma hakkını doğrulayan diğer belgeler
04011 kurucu belgeler
04021 Fatura - fatura (fatura) sözleşmeye
04022 Diğer yerleşim veya satış belgeleri (perakende ağındaki malların satın alınması için yazar kasa veya satış makbuzu dahil)
04023 Banka belgeleri (faturanın dış ticaret sözleşmesinin şartlarına bağlı olarak ödenmesi durumunda), ayrıca aşağıdakileri yansıtan diğer ödeme belgeleri maliyet mal. Mallar için ödeme için ödeme emirleri.
04025 Fatura - sözleşmeye proforma
04031 Fatura - malların taşınması (nakliye), yüklenmesi, boşaltılması veya yeniden yüklenmesi için fatura (fatura)
04032 Nakliye (nakliye), malların yüklenmesi, boşaltılması veya yeniden yüklenmesi maliyetini yansıtan nakliye masraflarının ödenmesi için banka veya diğer ödeme belgeleri
04033 Malların taşınması, yüklenmesi, boşaltılması veya yeniden yüklenmesine ilişkin sözleşme
04041 Aracılık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin faturalar (faturalar)
04042 Aracılık hizmetlerinin sağlanması için banka veya diğer ödeme belgeleri
04043 Aracı hizmet sözleşmesi
04051 Üretim ve satışla bağlantılı olarak kullanılmak üzere alıcı tarafından ücretsiz veya indirimli fiyatlarla sağlanan mal ve hizmetlerin değerini gösteren belgeler
04061 Fatura - fikri mülkiyet kullanımı için ödemeler hakkında bilgi içeren fatura (fatura)
04062 Banka ödeme belgeleri, muhasebe ve fikri mülkiyetin kullanımına ilişkin ödemeler hakkında bilgi içeren diğer belgeler
04071 Malların satışı, farklı bir şekilde elden çıkarılması veya kullanılması sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak satıcıya ait olan gelir (gelir) kısmına ilişkin verileri içeren belgeler (muhasebe dahil) ve bilgiler
04081 Ambalaj malzemelerinin ve/veya ambalajlama işlerinin maliyeti hakkında bilgi içeren fatura (fatura)
04082 Ambalaj malzemelerinin ve/veya ambalajlama işlerinin maliyetine ilişkin banka veya diğer ödeme belgeleri
04083 Konteyner, paketleme, paketleme malzemeleri ve paketleme işlerinin maliyetine ilişkin anlaşma
04091 İmalat veya malzeme satın alma maliyetleri, üretim maliyetleri ve ayrıca ithal (ithal) malların üretimi ile ilgili diğer işlemler hakkında bilgi içeren değerlendirilmekte olan malların üreticisinin muhasebe belgeleri, üreticinin ticari hesapları Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanan, değerlendirilen eşyanın
04101 Fatura - tasarım, geliştirme, mühendislik, tasarım çalışması, tasarım, dekorasyon, çizimler ve eskizlerin maliyeti için fatura (fatura)
04102 Tasarım, geliştirme, mühendislik, inşaat işleri, tasarım, dekorasyon, çizimler ve eskizlerin maliyeti için banka veya diğer ödeme belgeleri
04111 Sigorta hizmetlerinin sağlanması için fatura (fatura)
04112 Sigorta hizmetlerinin maliyetine ilişkin banka veya diğer ödeme belgeleri
04113 Sigorta poliçesi
04115 sigorta sözleşmesi
04121 Dünya borsalarından alıntılar
04131 Sevkiyat (paketleme) listesi
04999 Diğer belge ve bilgiler beyan eden kimse beyan edilen gümrük değerinin teyidini sağlayabilir
05012 Avrasya Ekonomik Birliği'nin gümrük sınırından taşınan malların, eksik veya eksik form da dahil olmak üzere demonte veya demonte biçimde sınıflandırılmasına ilişkin karar
05013 TN uyarınca malların sınıflandırılmasına ilişkin ön karar FEA AAET
05014 Malların sınıflandırılmasına ilişkin ön kararı değiştirme (tamamlama) kararı CN FEA EAEU ve (veya) Avrasya Ekonomik Birliği'nin gümrük sınırından taşınan malların, eksik veya eksik form da dahil olmak üzere, monte edilmemiş veya demonte halde sınıflandırılmasına ilişkin bir karar
05019 EAEU TN VED Not 3 uyarınca ithal edilen malların kullanım amacına yönelik Avrasya Ekonomik Birliği üyesi, ulaştırma alanında yetkili devletin yetkili yürütme organının teyidi
05020 Sağlık alanında devlet politikası ve normatif, yasal düzenleme geliştirme işlevlerini yerine getiren yetkili yürütme organının teyidi, devlet, EAEU TN Not 4 uyarınca ithal edilen mallar için Avrasya Ekonomik Birliği üyesi VED
05022 EAEU TN Not 5 uyarınca ithal edilen mallar için devlet politikası ve normatif, yasal düzenleme geliştirme işlevlerini yerine getiren yetkili yürütme organının onayı, devlet, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi VED
05023 05019 kodlu pozisyonlarda belirtilen belgeler hariç, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olan devletin yetkili yürütme organının, EAEU'nun TN VED notlarına göre malların sınıflandırma kodunu onaylaması gereken belgeleri , 05020, 05022, 05024, 05028
05024 Veterinerlik, karantina ve bitki koruma alanında kontrol ve denetim işlevlerini yerine getiren yetkili yürütme organının, devletin, EAEU'nun 6. Notu uyarınca ithal edilen mallar için Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olduğunun teyidi TN VED
05025 Devlet politikası ve düzenleyici, yasal düzenlemenin geliştirilmesi ve uygulanması için işlevleri yerine getiren yetkili yürütme organının, devletin yakıt ve enerji kompleksi alanındaki yasal düzenlemesinin, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ve yetkili yürütme organı ile birlikte onaylanması Avrasya Ekonomik Birliği üyesi bir devletin toprak altı kullanımında kamu hizmetleri sağlama ve devlet mülkiyetini yönetme işlevleri, EAEU Emtia Nomenklatürünün 8 ve 10. Notlarına göre ham petrol üretimi gerçeği, istikrarlı üretim gerçeği EAEU'nun Dış Ekonomik Faaliyet Emtia Nomanklatürünün Not 9'una göre gaz kondensatı, EAEU'nun dış ticarete tabi malların terminolojisine ilişkin Not 10'a göre maden rezervlerinin devlet dengesinden bir alıntı
05026 Avrasya Ekonomik Birliği üyesi bir devletin hükümeti tarafından yetkilendirilen yürütme makamının, ithal edilen malların EAEU Emtia Nomenklatürünün 12. Notu uyarınca yüksek kaliteli sığır eti olduğuna dair teyidi
05027 Devlet politikasının ve düzenleyicinin geliştirilmesinden ve uygulanmasından, devlet savunması alanındaki yasal düzenlemeden, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi, ithal malların EAEU TN 14 Notu uyarınca belirlenen amacının geliştirilmesinden ve uygulanmasından sorumlu yetkili yürütme organının onayı VED
05028 Devlet politikası ve düzenleyici, uzay faaliyetleri alanında yasal düzenleme, devlet, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi, ithal edilen malların amaçlanan amacının Nota göre uygulanmasını sağlama işlevlerini yerine getiren yetkili yürütme organının teyidi TN VED EAEU'ya 13
05031 Avrasya Ekonomik Birliği'nin gümrük sınırından taşınan mal bileşenlerinin eksik veya eksik form da dahil olmak üzere demonte veya demonte olarak planlanan teslimatlarının bildirilmesi
05996 Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ve bir Rus tüzel kişiliği tarafından, 8701, 8705 TN VED EAEU emtia kalemlerinin motorlu taşıtlarının endüstriyel montajına yönelik malların, bunların bileşenlerinin ve montajlarının (Rusya Federasyonu için) ithalatına ilişkin anlaşma
05997 Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ve bir Rus tüzel kişiliği tarafından, 8701, 8705 TN VED EAEU emtia kalemlerinin motorlu taşıtlarının endüstriyel montajına yönelik malların, bunların bileşenlerinin ve montajlarının (için Rusya Federasyonu)
05998 Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ve bir Rus tüzel kişiliği tarafından 8701, 8705 TN VED EAEU emtia kalemlerinin motorlu taşıtlarının endüstriyel montajına yönelik malların, bunların bileşenlerinin ve montajlarının ithalatına ilişkin anlaşmada yapılan değişikliklere ilişkin protokol ( Rusya Federasyonu için)
05999 Diğer belgeler, eşyanın sınıflandırılması amacıyla gerekli bilgiler
06011 Malların menşe belgesi, ST formu, 1
06013 beyanname,menşe belgesi A formuna göre
06014 Genel formdaki malların tercihli olmayan menşe belgesi
06015 Avrasya Ekonomik Komisyonu'nun 5 Tarihli 16.01.2018 Sayılı Kararı ile Değiştirilen Eşyanın Menşei, Durumuna İlişkin Ön Karar
06016 menşe beyanı
06017 Malların menşe belgesi, form CT, 2
06018 EAV formu menşe belgesi
06019 Malların menşe belgesi, form CT, 3
06020 EAS formu menşe belgesi
06999 Diğer form menşe belgesi
07011 Gümrük ödemelerinin ödenmesi için imtiyaz oluşturan belgeler
07012 Gümrük vergilerinin ödenmesi için faydaların sağlanmasına ilişkin amaç ve koşullara uygunluğu teyit eden belgeler
07013 Gümrük Vergileri ve Vergilerin Ödenmesi için Merkezi Bir Prosedürün Uygulanmasına İlişkin Anlaşma
07014 Gümrük vergilerinin ve vergilerin ödeme zamanlamasının değiştirilmesine ilişkin gerekçeleri oluşturan belgeler
07015 Gümrük vergilerinin ve vergilerin ödeme zamanlamasını değiştirmek için gerekçelerin varlığını doğrulayan belgeler
07016 Avrasya Ekonomik Birliği'nin gümrük bölgesinde veya dışında gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler ödemeden mal bulma ve (veya) kullanma olasılığını belirleyen belgeler, Gümrük Kanunu hariç. Avrasya Ekonomik Birliği
07017 Gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler ödemeden Avrasya Ekonomik Birliği'nin gümrük bölgesinde veya dışında mal bulma ve (veya) kullanma olasılığını doğrulayan belgeler
07021 Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulunun 5 tarih ve 16.01.2018 sayılı Kararı ile değiştirilen ithalat gümrük vergilerinin ödenmesine ilişkin erteleme veya taksitli plan sağlanmasına ilişkin gümrük idaresinin kararı
07022 Mal ithalatından alınan vergilerin ödenmesi için son tarihin değiştirilmesi kararı
07031 5 sayılı Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı ile değiştirilen gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergiler, pozisyon ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için teminat olarak fonların (paranın) yatırıldığını teyit eden belge 16.01.2018 tarihli
07032 banka garantisi
07033 kefalet sözleşmesi
07034 Mülkiyet rehin sözleşmesi
07035 Gümrük vergilerini, vergileri, özel, anti-damping, telafi edici vergileri ödeme yükümlülüğünün, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi devletlerin mevzuatları ile belirlenen farklı bir şekilde yerine getirildiğini, Kurul Kararı ile değiştirilen pozisyonun yerine getirildiğini teyit eden belge Avrasya Ekonomi Komisyonu'nun 52/12.05.2015/5 tarih ve 16.01.2018 sayılı Kararı ile Avrasya Ekonomi Komisyonu Yönetim Kurulu'nun XNUMX Tarih ve XNUMX Sayılı Kararı
07036 Gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, telafi edici vergileri ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin teminatın sağlanmadığı koşullara uygunluğu teyit eden bir belge
07037 Avrasya Ekonomik Birliği üyesi devletlerin (Belarus Cumhuriyeti için) öncelikli faaliyet türlerine (ekonominin sektörlerine) karşılık gelen yatırım projelerinin kaydına göre bir yatırım projesinin kayıt numarası , Kırgız Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu)
07040 Gümrük vergilerini ve vergilerini ödeme yükümlülüğünün yerine getirildiğini gösteren belge
08011 Avrasya Ekonomik Birliği'nin gümrük bölgesinde malların işlenmesine ilişkin koşullara ilişkin belge, Avrasya Ekonomik Komisyonu'nun 5 tarih ve 16.01.2018 sayılı Kararı ile değiştirilen pozisyon
08012 Avrasya Ekonomik Birliği'nin gümrük bölgesi dışında kalan eşyanın işlenmesine ilişkin şartlara ilişkin belge, Avrasya Ekonomik Komisyonu'nun 5 tarih ve 16.01.2018 sayılı Kararı ile değiştirilen pozisyon
08013 Avrasya Ekonomi Komisyonu'nun 5 tarih ve 16.01.2018 sayılı Kararı ile değiştirilen iç tüketime yönelik eşya işleme şartlarına ilişkin belge, pozisyon
08014 Rusya Federasyonu'nun Magadan bölgesinde serbest gümrük bölgesinin gümrük prosedürüne tabi tutulan, kendi üretim ve teknolojik ihtiyaçlarına yönelik malların Magadan bölgesinin geri kalanına ihracatı için başvuru
08015 Bir devletin yetkili organının (kuruluşunun) veya bağımsız bir uzman kuruluşunun, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi, Avrasya Ekonomik Birliği'nin gümrük bölgesinde işleme faaliyetleri sonucunda oluşan işlenmiş ürünlerin çıkış normları hakkında sonuçlandırılması
08016 Avrasya Ekonomik Birliği'nin gümrük bölgesinde işleme faaliyetlerinden kaynaklanan işlenmiş ürünlerin standart verimlerini belirleyen belge
08021 Avrasya Ekonomik Birliği üyesi devletlerin yetkili devlet organının, Avrasya Ekonomik Komisyonu'nun 52/12.05.2015 tarih ve XNUMX sayılı Kararı ile değiştirilen malların imha olasılığı, yöntemi ve yeri, konumu hakkında sonuçlandırılması /XNUMX
08031 Bir serbest gümrük bölgesinin gümrük rejimine veya bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi yabancı mallar kullanılarak üretilen (alınan) malların Avrasya Ekonomik Birliği malları olarak tanınmasına ilişkin sonuç
08032 Bir serbest gümrük bölgesinin gümrük rejimine veya bir serbest antrepo gümrük rejimine tabi tutulan ve Avrasya Ekonomik Birliği'nin malı olmayan yabancı mallar kullanılarak üretilen (alınan) malların tanınması hakkında sonuç
08033 Serbest depo sahiplerinin siciline bir kişinin dahil edildiğini onaylayan bir belge
08034 Bir kişinin serbest (özel, özel) bir ekonomik bölgenin mukimi (katılımcı, konu) olarak kaydını onaylayan bir belge
08035 Serbest (özel, özel) ekonomik bölgenin topraklarında faaliyetlerin uygulanmasına (yürütülmesine) ilişkin anlaşma (anlaşma) (serbest (özel, özel) ekonomik bölgede faaliyet koşulları hakkında anlaşma, yatırım beyannamesi, girişimcilik programı)
08036 Malların depolanması (depolanması), malların yüklenmesi (boşaltılması) ve depolama ile ilgili diğer kargo operasyonlarının yanı sıra malların güvenliğinin sağlanması ve bir partinin bölünmesi de dahil olmak üzere malların nakliyeye (nakliye) hazırlanmasına ilişkin hizmetlerin sağlanmasına ilişkin anlaşma, Liman serbest (özel, özel) ekonomik bölge veya lojistik serbest (özel, özel) ekonomik bölge mukimi (katılımcı, süje) olmayan bir kişi arasında yapılan sevkiyatların oluşturulması, tasnif edilmesi, ambalajlanması, yeniden ambalajlanması, işaretlenmesi, Liman serbest (özel, özel) ekonomik bölge veya lojistik serbest (özel, özel) ekonomik bölge mukimi (katılımcı, kuruluş)
08037 Serbest (özel, özel) bir ekonomik bölgenin topraklarından Avrasya Ekonomik Birliği'nin gümrük bölgesinin geri kalanına Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olmayan devletlerin toprakları üzerinden taşınan Avrasya Ekonomik Birliği'ne ait malların durumunu doğrulayan belgeler Birlik ve (veya) deniz yoluyla, Avrasya Ekonomik Birliği komisyonlarının 7 Kasım 2017 tarih ve 139 sayılı Kararı ile öngörülmüştür.
08999 Malların beyan edilen gümrük prosedürlerine tabi tutulmasına ilişkin koşulları teyit eden diğer belgeler
09001 21 Ekim 1982'de Cenevre'de kabul edilen Malların Sınır Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmeye uygun olarak düzenlenmiş uluslararası bir araç ağırlık sertifikası veya 16 Nisan 2004 tarihinde Cholpon, Ata'da kabul edilen Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi devletlerin topraklarında bulunan Uluslararası Kargo Ağırlık Kontrol Sertifikası araçları
09002 Avrasya Ekonomik Birliği üyesi, bir devletin yetkili organı, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi, yabancı bir devlete ait bir motorlu taşıtın bir devletin topraklarında seyahat etmesi için izin belgesi. gerçekleştirillen
09003 Devletin yetkili organı, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi tarafından verilen, azami ağırlığı ve (veya) genel boyutları kamu yollarında seyahat için belirlenen izin verilen parametreleri aşan bir aracın geçiş izni (özel izin). Geçişin gerçekleştirileceği birlik
09004 Avrupa Ulaştırma Bakanları Konferansı'nın izin sistemi çerçevesinde verilen, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi bir devletin topraklarından yabancı bir devletin motorlu taşıtının geçişi için çok taraflı izin
09005 Yabancı bir devletin motorlu taşıtının, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi bir devletin topraklarından veya Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olmayan bir devletin topraklarından geçmesine izin (özel izin) ve bu aracın kayıtlı olduğu eyalet değil, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olan ve topraklarından geçişin gerçekleştirileceği ülkenin yetkili organı tarafından düzenlenen
09006 Avrasya Ekonomik Birliği üyesi, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi bir devletin topraklarında tehlikeli madde taşıyan yabancı bir devletin motorlu taşıtı için izin (özel izin) , geçişin kimin bölgesi üzerinden gerçekleştirileceği
09011 Bir kişinin Yetkilendirilmiş Yükümlüler Siciline dahil edildiğini onaylayan belge
09013 Transit beyanı
09015 Gümrük belgeleri Avrasya Ekonomik Birliği'nin üçüncü bir kişiyle yaptığı uluslararası anlaşmalar ve Avrasya Ekonomik Birliği'nin uluslararası anlaşmaları çerçevesinde gümrük amacıyla kullanılan yabancı devletler, Avrasya Ekonomik Komisyonu'nun tarih ve 52 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen konumu 12.05.2015
09016 Kesilebilir (etiketli) malları işaretlemek için tüketim (özel) damgalarının satın alındığını onaylayan belge
09017 Malların düzeltilmiş gümrük değerini hesaplamak için kullanılan fiyat bilgisi kaynakları
09018 Gümrük kıymeti beyanı, Avrasya Ekonomi Komisyonunun 237 Aralık 18.12.2014 tarih ve XNUMX sayılı Kararı ile değiştirilen pozisyon
09019 Avrasya Ekonomi Komisyonunun 237 Aralık 18.12.2014 tarih ve XNUMX sayılı Kararı ile değiştirilen eşyanın gümrük kontrol bölgesine yerleştirilmesine ilişkin tebligat sicil numarası
09020 Grafikler: ürün fotoğrafları
09021 Grafik malzemeler: diyagramlar, çizimler, mal çizimleri
09022 Grafik malzemeler: teknik ve teknolojik belgeler, kataloglar
09023 Diğer grafik malzemeleri
09024 Gümrük mühürleri ve mühürleri altında malların taşınması için uluslararası bir nakliye aracının onay belgesi
09025 Avrasya Ekonomik Komisyonu'nun 237 Aralık 18.12.2014 tarih ve XNUMX sayılı Kararı ile değişen gümrük transit prosedürünün tamamlanmasına ilişkin bilgi
09026 Geçici depolama için malların yerleştirilmesi için sunulan belgelerin kaydının teyidi
09027 Avrasya Ekonomik Birliği üyesi, devletin devlet organlarının yetkilileri tarafından düzenlenen, otomobil kontrol noktasında kontrolü kullanan bir araç ve eşyayı iade etme eylemi (Kazakistan Cumhuriyeti için)
09028 Avrasya Ekonomik Birliği üyesi, devletin bir devlet organının bir görevlisi tarafından düzenlenen, veterinerlik ve sıhhi kontrol uygulayan veterinerlik, sıhhi muayene eylemi
09029 Devletin bir devlet organının bir yetkilisi, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi, karantina bitki sağlığı kontrolünü (denetim) uygulayan bir karantina bitki sağlığı kontrolü (denetim) eylemi
09030 Devletin bir devlet organının yetkilisi, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi, sıhhi, karantina kontrolü uygulayan (Kazakistan Cumhuriyeti için) sıhhi, karantina denetimi (denetim) eylemi
09031 Beyan edilen mallarla aynı olan daha önce ithal edilen mallarla ilgili mallar için beyanname, gümrük değeri ek muayene sonuçlarına göre gümrük idaresi tarafından kabul edilen
09032 Kereste işlemlerine ilişkin beyan (Rusya Federasyonu için)
09033 Mal beyanında değişiklik (ilave) yapma kararı (gümrük idaresinin değişiklik yapma kararı ve (veya) eşya beyannamesinde belirtilen bilgilere ilaveler, Avrasya Ekonomik Komisyonu tarafından onaylanan biçimde, karar, gümrük ödemelerini, faizi, ceza faizini, gümrük incelemesini tahsil etmek için gümrük idaresinin) (Belarus Cumhuriyeti için)
09034 Bir kişinin gümrük temsilcisi siciline dahil edildiğini veya kişinin gümrük temsilcisi sicilindeki sicil numarasını onaylayan bir belge
09035 09031 kodlu pozisyonda belirtilen belge dışındaki mallar için beyan
09036 Araç beyanı
09037 Mallar için beyanname vermeden önce malın serbest bırakılması beyannamesi
09038 Bir kaza veya mücbir sebep veya bir kaza veya mücbir sebep nedeniyle yabancı malların imha edilmesi ve (veya) geri alınamaz kaybının gümrük düzenlemesine ilişkin devletlerin, Avrasya Ekonomik Birliği üyelerinin mevzuatına göre gümrük idaresi tarafından tanınmasını onaylayan bir belge. normal taşıma (nakliye) ve (veya) depolama koşulları altında doğal kayıp sonucu bu malların geri dönüşü olmayan kaybı gerçeği
09039 Avrasya Ekonomik Birliği üyesi bir devletin mevzuatına göre malların müsaderesini veya mülkiyetine (gelirine) dönüştürülmesini onaylayan bir belge
09040 Onlar için mal ve belgelere el konulmasına ilişkin protokol
09041 Gümrük idaresi tarafından etiketsiz, etiketlemeye tabi malların onaylanması için sağlanan, Ermenistan Cumhuriyeti'nde akredite diplomatik misyonlar ve konsolosluk kurumları ile bunlara eşdeğer uluslararası kuruluşlar tarafından oluşturulan, etiketsiz ithal edilen malların listesi. Ermenistan Cumhuriyeti Hükümetinin 13 Temmuz 2017 tarih ve 822 sayılı Kararı,н**
09990 Bu sınıflandırıcıda adı geçmeyen gümrük kontrol sonuçlarına dayalı olarak gümrük idareleri tarafından düzenlenen belgeler
09999 Diğer belgeler, tartı işlemleri.
10011 Malların beyan edilen geçici ithalat süresinin sona erme tarihi ve geçici ithalat (kabul) için beyan edilen gümrük prosedürünün süresinin bir işareti (geçici ithalat süresi bir yıldan az ise şekil 1 veya "" rakamı 2 "" geçici ithalat süresi bir yıl veya daha fazla ise)
10012 Geçici ihracat için beyan edilen sürenin sona erme tarihi ve geçici ihracat için beyan edilen gümrük prosedürünün süresinin bir işareti (geçici ihracat süresi bir yıldan az ise şekil 1 veya şekil "" 2 "" Geçici ihracat süresi bir yıl veya daha fazla ise)
10013 Malların beyanı, malların işlenmesine ilişkin koşullar hakkında bir belge olarak kullanılıyorsa, malların işlenmesi için beyan edilen süre
10014 Gümrük rejimine tabi tutulan eşyanın gümrük rejimine tabi tutulduğu zaman gümrük rejimine tabi tutulduğunda, gümrük bölgesi dışında işlenmek üzere işlenen ürünlerin yurtiçi tüketime sunulmasına ilişkin işlem maliyetleri
10015 Gümrük bölgesinde, gümrük bölgesi dışında veya iç tüketim için belirtilen işlem süresi, işleme koşullarına ilişkin bir belgeye dayalı olarak gerçekleştiriliyorsa, Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilen pozisyon, No. 237/18.12.2014/XNUMX tarihli XNUMX
10017 Geçici ithalat (kabul) için gümrük prosedürünün fiili süresinin bir göstergesi (geçici ithalat süresi bir yıldan az ise şekil 1 veya geçici ithalat süresi bir yıl veya daha fazla ise şekil "" 2 ""
10018 Geçici ihracat için gümrük prosedürünün fiili süresinin bir göstergesi (geçici ihracat süresi bir yıldan az ise şekil 1 veya geçici ihracat süresi bir yıl veya daha fazla ise "" 2 "" rakamı)
10020 İthalat gümrük vergileri ve vergileri ödenmeden geçici ithalat (kabul) için gümrük prosedürüne uygun olarak Avrasya Ekonomik Birliği gümrük bölgesinde malların geçici kalış ve kullanım süresinin son günü
10021 Belarus Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak gümrük belgelerinde beyan edilen (belirtilen) diğer bilgiler
10022 Gümrük mevzuatına ilişkin Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak gümrük belgelerinde beyan edilen (belirtilen) diğer bilgiler
10023 Rusya Federasyonu'nun gümrük mevzuatına ilişkin mevzuatına uygun olarak gümrük belgelerinde beyan edilen (belirtilen) diğer bilgiler
10024 05.05.2011 tarih ve 339 sayılı Rusya Federasyonu Hükümeti Kararnamesi "" Tüzel kişiler, şahıs olan bireysel girişimciler tarafından yapılan ithalat gümrük vergilerinin ve katma değer vergisinin ödeme maliyetlerinin karşılanması için federal bütçeden sübvansiyonların sağlanması hakkında operasyonun coğrafi olarak ayrı bir kompleksin (Skolkovo yenilik merkezi) oluşturulması ve bakımı için projenin uygulanmasına dahil (sadece Rusya Federasyonu için)
10025 Gümrük mevzuatına ilişkin Ermenistan Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak gümrük belgelerinde beyan edilen (belirtilen) diğer bilgiler
10026 Kırgız Cumhuriyeti gümrük mevzuatına uygun olarak gümrük belgelerinde beyan edilen (gösterilen) diğer bilgiler
10041 İmha için gümrük prosedürüne tabi tutulan eşyanın imhası için ilan edilen son tarih
10042 Gümrük antreposunda mallar için beyan edilen depolama süresi
10043 Aralık Gümrük Birliği Komisyonu Kararı ile onaylanan, Gümrük Birliği'nin gıda güvenliğine ilişkin teknik düzenlemelerine (TR CU 021/2011) uygun olarak özel gıda ürünlerinin devlet kaydı veya yeni tür gıda ürünlerinin devlet kaydı hakkında bilgi 9, 2011 Sayı 880
10044 Avrasya Ekonomik Birliği Gümrük Kanununun 114. maddesi uyarınca düzenlenen eşya beyannamesinin tescil numarasına ilişkin bilgiler, eşya beyannamesi hariç olmak üzere gümrük belgelerinde yerleşik durumlarda beyan edilmiştir.
10045 Avrasya Ekonomik Birliği gümrük bölgesine eşyanın varışının bildirilmesine ilişkin bilgi
10046 Bilgideki bilgi kaynağı, telekomünikasyon ağı İnternet
10050 Yerleşik veya diğer mallara dahil olan radyo elektronik araçlarının ve (veya) yüksek frekanslı sivil cihazların, yerleşik veya dahil olmak üzere radyo elektronik araçlarının ve yüksek frekanslı sivil cihazların birleşik kaydına dahil edilmesi hakkında bilgi Avrasya Ekonomik Birliği gümrük bölgesinin ithali sırasında bir lisans veya sonuç (izin belgesi) ibrazını gerektirmeyen diğer mallar
10051 14 Aralık 23 tarihli Avrasya Ekonomik Birliği'nde İlaçların Dolaşımına İlişkin Tekdüzen İlkeler ve Kurallar Anlaşması'nın 2014. Maddesinde veya Avrasya Ekonomik Birliği'nin kayıtlı ilaçlarının birleşik kaydına ilaçların dahil edilmesine ilişkin bilgiler. Avrasya Ekonomik Birliği birliğinin bir üyesi olan devletin ilaçlarının ilgili devlet sicili
10052 İlgili bildirimin, şifreleme (kriptografik) araçlarının ve bunları içeren malların özelliklerine ilişkin birleşik bildirim kaydına dahil edilmesine ilişkin bilgiler
10060 Ön bilgi
10061 Avrasya Ekonomik Birliği Gümrük Kanunu'nun 5. maddesinin 205. paragrafı uyarınca gümrük idaresi tarafından belirlenen sürenin sona erme tarihi (Belarus Cumhuriyeti için)
10062 Avrasya Ekonomik Birliği Gümrük Kanunu'nun 6. maddesinin 213. paragrafı uyarınca gümrük idaresi tarafından belirlenen sürenin sona erme tarihi (Belarus Cumhuriyeti için)
10999 Diğer bilgiler
11001 Kimlik belgesi
11002 Gümrük temsilcisi ile anlaşma, pozisyon 176 tarih ve 30.10.2018 sayılı Avrasya Ekonomik Komisyonu Kararı ile değiştirilen durum
11003 Beyan sahibi başkanının (mal beyannamesini vermeden önce malın serbest bırakılması için başvuran kişi) veya gümrük temsilcisinin yetkisini onaylayan bir belge
11004 Beyan sahibi (mal beyannamesini vermeden önce malın serbest bırakılması için başvuran kişi) veya gümrük temsilcisi adına hareket edecek vekaletname
11005 Navlun sevkiyatı sözleşmesi

 

Ayrıca, "/" ayırıcı işareti aracılığıyla, bir DT dosyalanırken bir belgenin sunulduğunu veya sunulmadığını onaylayan bir işaret belirtilir. "" - örnekler xxxxx / 0 xxxxx 16.06.2021'DEN. EAEU Gümrük Kanunu'nun 7. maddesinin 109. paragrafı uyarınca, mallar için bir beyanname sunulmasına, durumlar dışında, mallar için beyannamede beyan edilen bilgileri teyit eden belgelerin gümrük idaresine sunulması eşlik etmez. 7. maddenin 109. paragrafının ikinci paragrafında belirtilmiştir. Ancak, TC EAEU 1. maddesinin 325. paragrafını dikkate almak gerekir.

Ayrıca, yeni bir satırdan, her (ayrı) belge için belge türlerinin ve bilgilerin sınıflandırıcısına göre uygun kod altında belirtilirler:

 • yasaklara ve kısıtlamalara uygunluğu teyit eden belgenin numarası, tarihi ve geçerlilik süresi (geçerlilik süresi sınırlıysa);
 • lisanslı malları beyan ederken (lisans bir uygulama içeriyorsa) - lisans numarası ve ayırıcı işareti "/" ile bu uygulama için malların seri numarası ve numarasından sonra genel bir lisans varsa "/" ayırıcı karakteri aracılığıyla genel lisans - genel lisansa mal listesinin seri numarası ve ardından ayırıcı işareti "/" ile belirtilen listeye göre malların seri numarası;
 • Beyan edilen mallarla ilgili olarak, daha önce gümrük transit gümrük prosedürü kullanılarak uluslararası nakliye veya gümrük kontrolü altında nakliyenin gerçekleştirildiği nakliye (tescil numaraları) ve tarihleri ​​​​(tarihleri ​​varsa) beyan edilen gümrük rejimine tabi tutulmaları veya daha önce beyan edilen gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından uluslararası taşımacılık gerçekleştirildiği veya gümrük rejimi kapsamında eşyanın taşındığı gümrük transitleri;
 • Kararla onaylanan, eşyanın gümrük değerinin kontrolüne ilişkin Tüzüğün 6. paragrafında öngörülen durumda, daha önce ithal edilen aynı eşyaya ilişkin eşya beyannamesinin kayıt numarası ECE 27.03.2018 tarihli 42 sayılı;
 • malların kullanım amacını teyit eden belgenin numarası ve tarihi;
 • eşyanın menşe belgesinin numarası ve veriliş tarihi, belgenin verildiği dünya ülkelerinin sınıflandırıcısına göre ülke kodu, Birlik hukukunu oluşturan uluslararası anlaşma ve kanunlara uygun ise, menşe mal sertifikası şeklinde malların menşe ülkesini teyit eden bir belge sunması gerekir;
 • belgenin adı, numarası (varsa), geçerlilik tarihi ve süresi (geçerlilik süresi sınırlıysa), gümrük ödemelerinin ödenmesi için faydaların veya özelliklerin varlığını ve ayrıca ödeme türünün kodunu teyit eder. tahsilatı emanet edilen vergi, ücret ve diğer ödeme türlerinin sınıflandırıcısına göre gümrük idareleri;
 • bir kişinin serbest (özel, özel) bir ekonomik bölgenin (bundan sonra -) mukimi (katılımcısı) olarak kaydını onaylayan belgenin numarası, tarihi ve geçerlilik süresi (varsa), FEZ (SEZ));
 • Yetkilendirilmiş Yükümlüler Siciline dahil edildiğini onaylayan belgenin numarası ve tarihi ve "/" ayırıcı işareti aracılığıyla, özel basitleştirme türlerinin sınıflandırıcısına göre özel basitleştirme türlerinin kodunu belirtir;
 • malları gümrük bölgesinde işlemek, iç tüketim için işlemek veya gümrük bölgesi dışında işlemek için gümrük prosedürlerine tabi tutarken ve ayrıca işlenmiş ürünler, işleme operasyonlarından geçmemiş mallar, atık ve mal kalıntıları beyan ederken - sayısı ve Gümrük bölgesinde malların işlenmesi, yurtiçi tüketim için malların işlenmesi veya gümrük bölgesi dışında işlenmesi ve Belarus Cumhuriyeti'nde belirtilen belgenin geçerlilik süresi ve beyan edilen işleme süresi ile ilgili belgenin düzenlenme tarihi mallar ayrıca belirtilir (XX.XX.XXXX - gün, ay, yıl);
 • Diğer belgelerin numaraları ve tarihleri ​​ve (veya) gümrük prosedürleri şartlarına uygun olarak sağlanan yükümlülüklere ilişkin bilgiler ile diğer belgelerin numaraları ve tarihleri ​​ve (veya) DT'de belirtilecek diğer bilgiler .
Doğru kod sınıflandırıcıyı seçmenize veya malları Vladivostok'taki gümrükte kaydetmenize yardımcı olacağız.
İstek gönder
Terminal E, koronavirüs pandemisi nedeniyle yolcu trafiğindeki düşüş nedeniyle Mart 2020'de kapandı.
18:20 23-07-2021 Daha fazla detay
2021'de Buryatia'dan 32 ekonomik kuruluş Kazakistan, Belarus, Ermenistan ve Kırgızistan ile ticaret yaptı ve sayıları 6 katılımcı azaldı.
17:22 23-07-2021 Daha fazla detay
Havalimanı yeni bir lojistik model inşa edecek. Bir kısmı Rusya'ya ithal, bir kısmı Avrupa'ya transit olan bileşik kargo taşıyacaklar.
17:03 23-07-2021 Daha fazla detay