menü
Bu terim, taşıma seçilmiş şeklinden bağımsız ikinci yanı sıra, taşıma birden fazla modu kullanılarak yapılabilir.
DAP-Inkoterms-2010-VINCULUM- Gümrük işlemleri Vladivostok-GK-IMPORT40Fabrika veya depo üreticisi veya satıcıFabrikadan veya depodan kalkış terminaline teslimatYük terminaline malların yerleştirilmesiGemiye mal yerleştirmekDevlet sınırıDeşarj limanına deniz taşımacılığıGeçici limanda varış limanında konaklama (boşaltma)Araçtan boşaltmaya hazır malların teslimiAlıcı DepoSatıcının maliyet ve sorumluluk alanı DAPMaliyet bölgesi ve alıcının sorumluluğu ne zaman DAPRisk aktarım anı ne zaman DAP!

Teslimde Teslim (Teslim noktasında Teslim), satıcının ne zaman teslim ettiğini gösterir. ürün Teslim edilen varış noktasında alıcıya boşaltma için hazır bulunan alıcıya teslim edilir. Satıcı, malların belirtilen yere teslimiyle ilgili tüm riskleri taşır. Satıcıların bu noktaya kadar risk taşıdığı için tarafların kararlaştırılan varış yerindeki noktayı mümkün olduğunca doğru tanımlamaları önerilir. Satıcıya, böyle bir seçimin doğru şekilde yansıtıldığı taşıma sözleşmeleri sağlaması önerilir. Satıcı, taşıma sözleşmesi uyarınca, kararlaştırılan varış noktasında boşaltma masrafını üstlenirse, satıcı, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, bu masraflar için alıcıdan tazminat talep etme hakkına sahip değildir.

DAP Satıcının, varsa, ihracat için gümrük işlemlerini yapmasını gerektirir. Bununla birlikte, satıcı ithalat için gümrük işlemleri yapmak, ithalat vergileri ödemek veya ithalat üzerine diğer gümrük işlemleri yapmakla yükümlü değildir.

Alıcı, ithalat için gümrük formalitelerinin yerine getirilmesi, ithalat vergilerinin ödenmesi ve ithalat için diğer gümrük formalitelerinin uygulanmasını satıcıya emanet etmek isterse, terimin kullanılması tavsiye edilir. DDP.

Alıcı için DAP İhracatçı malların teslimi konusunda örgütsel meseleler üstlendiğinden uygundur. Ancak tüm bu maliyetler, satıcı malların fiyatına dahil olacaktır.

Seçerken neye dikkat etmeniz ve almanız gerektiğini öğrenin DAP. İçin işlem listesini kapatın DAP

Bu liste tam değildir ve duruma göre değişir.

 

1 - Koşullar altında satıcının ve alıcının genel yükümlülükleri DAP

A.1.Satıcı, satış sözleşmesine uygun olarak alıcıya malları, ticari faturayı vermekle yükümlüdür.faturave malların sözleşmenin hükümleri uyarınca gerekli olabilecek satış sözleşmesinin şartlarına uygunluğunun kanıtı.
taraflarca mutabık ya da ortak olması durumunda paragraflar A1-A10 belirtilen herhangi bir belge eşdeğer elektronik kayıt veya yordam tarafından değiştirilebilir.
V.1. satış sözleşmesinde belirtildiği gibi alıcı, malların fiyatını ödemek zorundadır.
bentlerindeki herhangi bir belge B1-B10 taraflarca mutabık ya da ortak olması durumunda eşdeğer bir elektronik kayıt veya başka bir işlem olabilir.

2. Koşullara göre lisanslar, izinler, güvenlik kontrolleri ve diğer formaliteler DAP

A.2.Gerekirse, satıcı gerekir, kendi riski ve masrafları, ihracat lisansı veya diğer resmi yetki ve herhangi bir ülkenin mal ve taşıma ihracat için gerekli tüm gümrük işlemlerini yürütmek.
V.2.Gerekirse, alıcı kendi gider ve risk ithalat lisansı veya diğer resmi yetki de elde etmek ve herhangi bir ülke üzerinden malların ithalat ve ulaşım için tüm gümrük işlemlerini yürütmek zorundadır.

3. Koşullara göre taşıma ve sigorta sözleşmeleri DAP

A.3.bir taşıma) Sözleşme
Satıcı varış adlandırılmış yerde varsa, belirtilen varış veya kararlaştırılan noktaya malların taşınması için kendi pahasına sağlamanız gerekir. Belirli bir noktada mutabık değilse veya uygulamaya dayanan, tespit edilebiliyorsa, satıcının ülkesinde yerine onun amacı madde için en uygun seçebilirsiniz.
sigorta b) Sözleşme
Satıcı sigorta sözleşme kapsamında alıcıya hiçbir görev. Ancak satıcının kendi riski ve giderleri (ücretli) sigortası almak için gerekli müşteri bilgileri de, kendi isteği üzerine, alıcı sağlamanız gerekir.
V.3.bir taşıma) Sözleşme
Alıcı taşıma bir sözleşme satıcıya yükümlülüğü yoktur.
sigorta b) Sözleşme
Alıcı sigorta bir sözleşme satıcıya yükümlülüğü yoktur. Ancak, alıcı kendi isteği, sigorta sözleşmesinin sonuçlandırılması için gerekli bilgilere, satıcı sağlamalıdır.

4. Koşullar altında malların teslimi ve kabulü DAP

A.4.Satıcı tarih veya döneme ülkesinde yerde, varsa kararlaştırılan noktada boşaltma için hazır ulaşım gelen araçları üzerinde alıcı emrine yerleştirerek mal teslim edilmelidir.
V.4.Onlar paragraf A4 uygun olarak teslim edildiğinde alıcı malları teslim almak zorundadır.

5. Risklerin koşullar altında devri DAP

A.5.bu paragraf B4 atıfta koşullarda kayıp veya hasar riskleri hariç, paragraf A5 uyarınca teslim edilinceye kadar Satıcı mallara tüm kayıp veya hasar taşıyacaktır.
V.5.Alıcı paragraf A4 uyarınca teslim andan itibaren malla ilgili yitik veya hasar risklerini taşımaktadır.
Zaman:
a) alıcı paragraf B2 uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmezse, bu kayıp veya hasar ile ilişkili tüm riskleri taşır veya
b) alıcı paragraf B7 uyarınca bildirim sağlama yükümlülüğünü yerine getirmezse, o, kayıp veya kararlaştırılan tarih veya kararlaştırılan teslim süresi doldu tarihten itibaren, malla ilgili tüm hasar risklerine ayılar
malları açıkça sözleşmenin konusu bir meta olarak bireyselleştirilmiş olması şartıyla.

6 Koşullara göre maliyet dağılımı DAP

A.6.Satıcı ödemek zorundadır:
  • paragraf A3 a) 'da belirtilen masraflara ek olarak, B4 paragrafında belirtildiği gibi, alıcı tarafından ödenen masraflar hariç, A6 paragrafına göre teslimata kadar mallarla ilgili tüm masraflar;
  • satıcıya taşıma sözleşmesi ile atfedilen, varış yerindeki boşaltma masrafları;
  • Gerekirse, gümrük vergilerinin yerine getirilmesi ile ilgili maliyetler, ihracatta harcanan tüm vergilerin ödenmesi, tüm görevlerin ödenmesi, vergi ve malların ihracına ilişkin diğer masraflar ve ayrıca teslim edilmeden önce herhangi bir ülkeye ulaştırma masrafları, А4 paragrafında belirtildiği gibi.
V.6.Alıcı için ödemek zorundadır:
  • А4 paragrafında belirtildiği gibi, teslimat anından itibaren mallarla ilgili tüm masraflar;
  • Taşıma sözleşmesi uyarınca bu tür giderler satıcı tarafından karşılanmıyorsa, malları varış yerinden belirtilen varış yerindeki taşıma araçlarından kabul etmek için gereken tüm boşaltma masrafları;
  • alıcının B2 paragrafı uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya B7 paragrafına göre bir ihbarda bulunmaması veya ürünün sözleşmeye tabi bir ürün olarak açıkça kişiselleştirilmesi şartıyla, satıcının üstlendiği ek masraflar;
  • Gerekirse, gümrükleme masraflarının yanı sıra, malların ithalatı sırasında ödenen vergi, harç ve diğer ücretlerin ödenmesi.

7. Koşullar altında alıcıya ve satıcıya bildirim DAP

A.7.satıcı alıcıya normalde o malların kabul yerine getirmeleri için gerekli adımları atmaya izin alıcı doğru haber vermesi gerekir.
V.7.Alıcı kararlaştırılan süre ve / veya varış adlandırılmış yerde teslim alınması noktasında bir tarih ayarlamak için sağ, o bunların satıcı nedeniyle bildirime hesaba katmalısınız.

8. Koşullar altında teslimatın belgelerle kanıtlanması DAP

A.8.Satıcı, masrafları kendisine ait paragraflar A4 / B4 belirtildiği gibi alıcı, eşyayı teslim almaya olanak sağlayan bir belge ile alıcı sağlamalıdır.
V.8.Alıcı paragraf A8 uyarınca verilen bir belgenin teslim almalıdır.

9. Koşullara göre malların kontrolü, paketlenmesi, etiketlenmesi ve muayenesi DAP

A.9.Satıcı paragraf A4 uyarınca mal teslimi için gerekli olan kontrol (kalite kontrol, ölçme, tartma, sayma) ile ilgili tüm masrafları yanı sıra ihracatçı ülkenin yetkilileri tarafından reçete sevkiyat öncesi malların muayene masraflarını ödemek zorundadır.
Satıcı, sözleşmede belirtilen malları paketlenmemiş ambalajında ​​göndermek için sektörde alışılmış olmadıkça, masrafları kendisine ait olmak üzere kendi malının ambalajlanmasını sağlamalıdır. Satıcı, sözleşmeyi girmeden önce satıcıya özel ambalajlama gereksinimleri hakkında satıcıyı bilgilendirmediği sürece malları nakliyesi için gerekli olan şekilde paketleyebilir. işaretleme paketlenmiş mallar uygun şekilde uygulanmalıdır.
V.9.Alıcı bu tür denetim ihracatçı ülkenin yetkililerinin emriyle yürütülen dışında, sevkiyat öncesi malların zorunlu muayene masraflarını ödemek zorundadır.

10. Koşullar altında bilgi ve ilgili maliyetlerin alınmasında yardım DAP

A.10.Gerekirse, satıcının alıcıya sağlamak veya nihai için alıcı ve / veya ulaşım malların ithali için gerekli olabilecek önemli güvenlik bilgileri de dahil olmak üzere, kendi risk ve masrafları, bilgi ve belgeler de, alıcının talebi üzerine, elde ona yardım etmekle yükümlüdür hedef.
Satıcı elde edilmesi veya paragraf B10 öngörüldüğü şekilde belge ve bilgi edinme yardım sağlayan alıcı tarafından yapılan tüm masraf ve ücretler için alıcı tazmin etmek zorundadır.
V.10.Satıcı paragraf A10 uygun hareket böylece alıcı, güvenlik bilgilerine ilişkin zamanında gereksinimleri satıcı bildirmek zorundadır.
Alıcı ona maliyet ve sağlanması veya paragraf A10 öngörüldüğü şekilde belge ve bilgi edinme yardım render ücretleri tarafından yapılan satıcısı tazmin gerekir.
Gerekirse, alıcı herhangi biri aracılığıyla önemli güvenlik taşımak için satıcı gerektirebilir bilgi, mal ve taşıma için ihracat dahil olmak üzere onun riski ve masrafı, belge ve bilgilerin, en, satıcı sağlamak veya satıcının talebi üzerine, satıcı alma kolaylaştırmak zorundadır ülke.