menü

Sınıflandırıcıların vergi türlerine, gümrük idaresince tahsil edilen diğer ücretlere ve ücretlere uygunluk listesi, bütçe sınıflandırma kuralları

Ödeme adı Ödemelerin uygulanabilirliği Ödeme şekli Ödeme Tipi Kodu Bütçe Sınıflandırma Kodu
1 Gümrük ücretleri gümrük işlemleri (malların gümrük işlemleri için, gümrük beyannamesi gümrük işlemleri için ürünler) Boyunca uygulanan ödemeler AAET 1010 153 1 10 02000 01 1000 110
2 Gümrük refakatı için gümrük ücretleri EAEU’da uygulanan ödemeler 1020 153 1 10 02000 01 1000 110
3 Gümrük ithalatı görev (diğer ücretler, vergi ve (eşdeğer bir faaliyete sahip ücretler), 1 Eylül 2010’ten doğan ödeme yükümlülüğü EAEU’da uygulanan ödemeler 2010 153 1 10 11010 01 1000 110
4 ithalat gümrük vergisiödeme yükümlülüğü 1 Eylül ayından önce ortaya çıktı. 2010 EAEU’da uygulanan ödemeler 2020 153 1 10 01010 01 1000 110
5 Üçüncü ülkelerle ilgili özel koruyucu, anti-damping ve telafi edici önlemlerin uygulanmasına ilişkin Protokol uyarınca özel görev (üçüncü yılın Avrasya Ekonomik Birliği 8’in 29’inde yer alan 2014’in eki) EAEU’da uygulanan ödemeler 2040 153 1 10 11160 01 1000 110
6 Üçüncü ülkelere karşı özel koruyucu, anti-damping ve telafi edici önlemlerin uygulanmasına ilişkin Protokol uyarınca, anti-damping vergisi (8’in Mayıs 29’teki Avrasya Ekonomik Birliği Antlaşması’nın eki 2014) EAEU’da uygulanan ödemeler 2050 154 1 10 11160 01 1000 110
7 Üçüncü ülkelerle ilgili özel koruyucu, anti-damping ve telafi edici önlemlerin uygulanmasına ilişkin Protokol'e uygun olarak oluşturulan tazminat vergisi EAEU’da uygulanan ödemeler 2060 155 1 10 11160 01 1000 110
8 Bir yandan Avrasya Ekonomik Birliği ile üye ülkeleri arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına uygun olarak, diğer yandan Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti, 29. EAEU’da uygulanan ödemeler 21101 153 1 10 1101001 1000 180
9 Ön özel görev EAEU’da uygulanan ödemeler 2140 153 1 10 11230 01 1000 110
10 Gelişmiş damping vergisi EAEU’da uygulanan ödemeler 2150 153 1 10 11230 01 1000 110
11 Ön Tazminat Görevi EAEU’da uygulanan ödemeler 2160 153 1 10 11230 01 1000 110
12 İlgili ön görev türlerinin toplanması için oluşturulan usule uygun olarak ödenen özel görev EAEU’da uygulanan ödemeler 2240 153 1 10 11230 01 1000 110
13 İlgili ön görev türlerinin toplanması için oluşturulan usule uygun olarak ödenen damping vergisi EAEU’da uygulanan ödemeler 2250 153 1 10 11230 01 1000 110
14 İlgili ön ücret türlerinin toplanması için oluşturulan usule uygun olarak ödenen tazminat ücreti EAEU’da uygulanan ödemeler 2260 153 1 10 11230 01 1000 110
15 Katma değer vergisi EAEU’da uygulanan ödemeler 5010 153 1 04 01000 01 1000 110
16 Kişisel kullanım amaçlı ürünler için sabit oranlarda gümrük vergileri ve vergileri EAEU’da uygulanan ödemeler 6010 153 1 10 05000 01 1000 110
17 Kişisel kullanım için malların toplam gümrük ödemesi EAEU’da uygulanan ödemeler 6020 153 1 10 05000 01 1000 110
18 Gümrük depolama ücretleri Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler İhracat gümrük vergileri 1030 153 1 10 02000 01 1000 110
19 EAEU’nun gümrük bölgesi dışına ihraç edilen ham petrol ihracat gümrük vergisi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler İhracat gümrük vergileri 3010 153 1 10 01021 01 1001 110
20 EAEU’nun gümrük bölgesi dışına ihraç edilen petrol hariç, ham petrol üzerindeki gümrük vergisini ihraç etmek Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler İhracat gümrük vergileri 3020 153 1 10 01021 01 1002 110
21 Doğal gaza ihracat gümrük vergisi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler İhracat gümrük vergileri 3030 153 1 10 01022 01 1000 110
22 Petrolden üretilen eşyalara ihracat gümrük vergisi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler İhracat gümrük vergileri 3040 153 1 10 01023 01 1000 110
23 İhracat gümrük vergisi türü için ayrı bir kod bulunmayan mallar için gümrük vergisi verilmesi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler İhracat gümrük vergileri 3050 153 1 10 01024 01 1000 110
24 Rusya Federasyonu topraklarından Belarus Cumhuriyeti topraklarına aktarılan ham petrol üzerindeki gümrük vergileri, ayrı anlaşmalar çerçevesinde boru hattı taşımacılığı ile ihraç edildi. Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler İhracat gümrük vergileri 3060 153 1 10 01021 01 1003 110
25 ÖTV gıda hammaddelerinden elde edilen etil alkol (şarap, üzüm, meyve, brendi, calvados, zamansal damıtıcılar hariç) Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler maktu vergiler 4010 153 1 04 02011 01 1000 110
26 Alkollü ürünler üzerindeki tüketim vergisi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler maktu vergiler 4020 153 1 04 02020 01 1000 110
27 Sigara borusu, sigara, çiğneme, emme, enfiye, nargile (tütün hariç, tütün ürünleri üretiminde hammadde olarak kullanılan) tüketim vergisi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler maktu vergiler 4030 153 1 04 02030 01 1000 110
28 Benzinli otomobil üzerindeki tüketim vergisi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler maktu vergiler 4040 153 1 04 02040 01 1000 110
29 Düz benzinli benzin Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler maktu vergiler 4050 153 1 04 02140 01 1000 110
30 67,5'e kadar motor gücüne sahip binek araçlarında tüketim kW (90 l.ile.a) kapsayıcı Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler maktu vergiler 4060 153 1 04 02060 01 1000 110
31 Dizel yakıtta tüketim Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler maktu vergiler 4070 153 1 04 02070 01 1000 110
32 Dizel ve (veya) karbüratör (enjeksiyon) motorları için motor yağları Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler maktu vergiler 4080 153 1 04 02080 01 1000 110
33 Şaraplar için, meyve şarapları (köpüklü şaraplar (şampanya) hariç), gıda hammaddelerinden yapılan rektifiye edilmiş etil alkol ilavesi olmadan yapılan şarap içecekleri ve (veya) alkolsüz üzüm veya diğer wort ve (veya) şarap distilatı ve (veya) veya) meyve distilatı Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler maktu vergiler 4090 153 1 04 02090 01 1000 110
34 Etil alkolün hacim fraksiyonunun standart (standartlaştırılmış) içeriği ile yüzde 0,5 arasında olan bira tüketim Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler maktu vergiler 4100 153 1 04 02100 01 1000 110
35 Yüzde 9'in üzerinde etil alkol hacmine sahip hacimli alkol ürünleri (bira, şarap, meyve şarapları, köpüklü şaraplar (şampanya), gıda hammaddelerinden üretilen rektifiye etil alkol ilavesi olmadan yapılan şarap içecekler ve (veya) alkollü üzüm veya diğer meyve püresi ve (veya) şarap distilatı ve (veya) meyve distilatı) Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler maktu vergiler 4120 153 1 04 02110 01 1000 110
36 Yüzde 9'e kadar etil alkol hacmine sahip hacimli alkollü ürünler (bira, şarap esasında yapılan içecekler, şaraplar, meyva şarapları, köpüklü şaraplar (şampanya) hariç) gıda hammaddelerinden elde edilen alkol ve (veya) alkollü üzüm veya diğer meyve püresi ve (veya) şarap distilatı ve (veya) meyve distilatı) Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler maktu vergiler 4130 153 1 04 02130 01 1000 110
37 Damıtma tesislerinde tüketim vergisi: şarap, üzüm, meyve, brendi, calvados, viski Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler maktu vergiler 4140 153 1 04 02012 01 1000 110
38 Gıda dışı hammaddelerden etanolün tüketim vergisi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler maktu vergiler 4150 153 1 04 02013 01 1000 110
39 Elma şarabı, poiret mead Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler maktu vergiler 4160 153 1 04 02120 01 1000 110
40 Motor gücü 67,5 kW (90 hp) üstü ve 112,5 kW (150 hp) üstü motorlu yolculara özel tüketim Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler maktu vergiler 4180 153 1 04 02060 01 1000 110
41 Motor gücü 112,5 kW (150 hp) üzerinde olan motosikletler için tüketim vergisi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler maktu vergiler 4190 153 1 04 02060 01 1000 110
42 Köpüklü şaraplar için özel tüketim (şampanya) Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler maktu vergiler 4200 153 1 04 02090 01 1000 110
43 Etil alkolün yüzde 0,5'in üzerindeki ve yüzde XN'e kadar içeren dahil, bira alkollü içeceklerin hacimli yüzdesinin standart (standartlaştırılmış) içeriği olan bira tüketim Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler maktu vergiler 4210 153 1 04 02100 01 1000 110
44 Etil alkolün hacimsel oranının yüzde 8,6'in üzerinde standart (standartlaştırılmış) içeriği olan bira için tüketim vergisi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler maktu vergiler 4220 153 1 04 02100 01 1000 110
45 Puro Ödeneği Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler maktu vergiler 4230 153 1 04 02030 01 1000 110
46 Sigara puroları (purolar), bidis, kretek Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler maktu vergiler 4240 153 1 04 02030 01 1000 110
47 Sigara, sigara Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler maktu vergiler 4250 153 1 04 02030 01 1000 110
48 Orta distilatlarda tüketim Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler maktu vergiler 4260 153 1 04 02170 01 1000 110
49 Elektronik nikotin dağıtım sistemleri için tüketim vergisi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler maktu vergiler 4270 153 1 04 02180 01 1000 110
50 Elektronik nikotin dağıtım sistemleri için sıvı üzerine tüketim Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler maktu vergiler 4280 153 1 04 02190 01 1000 110
51 Isıtma yoluyla tüketime yönelik tütün (tütün ürünleri) tüketim vergisi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler maktu vergiler 4290 153 1 04 02200 01 1000 110
52 Motor gücüne sahip 112,5 kW (150 hp) üzeri ve 147kW (200 hp) dahil yolcu motorları için tüketim vergisi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler maktu vergiler 4300 153 1 04 02060 01 1000 110
53 Motor gücü 147kW (200 hp) üzerinde ve 220 kW (300 hp) dahil olmak üzere yolcu motorlarında tüketim Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler maktu vergiler 4310 153 1 04 02060 01 1000 110
54 Motor gücü 220 kW (300 hp) üstü ve 294 kW (400 hp) üstü motorlu yolculara özel tüketim Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler maktu vergiler 4320 153 1 04 02060 01 1000 110
55 Motor gücü 294 kW (400 hp) üstü ve 367 kW (500 hp) üstü motorlu yolculara özel tüketim Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler maktu vergiler 4330 153 1 04 02060 01 1000 110
56 Motor gücü 367 kW (500 hp) üzerinde olan yolcu araçlarında tüketim Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler maktu vergiler 4340 153 1 04 02060 01 1000 110
57 El konan malların satışından belirtilen mülk stoklarının satışına ilişkin fonlar Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Fonlar ve Para Cezaları 7015 153 1 14 03012 01 0400 440
58 Gümrük makamları tarafından tutulan malların satışından elde edilen fonlar, bu malların tutulduğu gün hesaplanan tutarda, tutulan malları yerel tüketim için serbest bırakma usulü altına alırken ödenecek gümrük vergileri ve vergileri ithal eder. Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Fonlar ve Para Cezaları 70102 153 1 17 13010 01 6000 180
59 Rusya Federasyonu para birimi mevzuatının ihlali için para cezaları ve gümrük makamları tarafından atanan para birimi düzenleme yasalarının ve para cezaları ve Rusya Federasyonu'nun devlet gücünün, Rusya Federasyonu'nun kamu hizmetine ilişkin Rusya Federasyonu devlet gücüne ilişkin mevzuatın ihlal edilmesine ilişkin para cezaları hariç Rusya Federasyonu'ndaki referandum, Rusya Federasyonu'ndaki İnsan Hakları Komiseri hakkında Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Fonlar ve Para Cezaları 7024 153 1 16 04000 01 6000 140
60 Rusya Federasyonu para birimi mevzuatının ihlal edilmesine ilişkin para cezaları ve gümrük otoriteleri tarafından atanan para düzenleyici otoriteler Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Fonlar ve Para Cezaları 7025 153 1 16 05000 01 6000 140
61 Rusya Federasyonu'nun anayasal sisteminin temelleri, Rusya Federasyonu'nun devlet gücü, Rusya Federasyonu'nun kamu hizmeti, Rusya Federasyonu'nun seçimleri ve referandumları hakkında, Rusya Federasyonu'nun İnsan Hakları Komiseri hakkında, Rusya Federasyonu yasalarının ihlal edilmesine ilişkin para cezaları Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Fonlar ve Para Cezaları 7026 153 1 16 07000 01 6000 140
62 Medeni ve idari sorumluluk tedbirlerinin uygulanmasından alınan fonlar Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Fonlar ve Para Cezaları 7030 153 1 16 90010 01 6000 140
63 Gümrük makamları tarafından başlatılan davalarda cezai sorumluluk tedbirlerinin uygulanması sonucu alınan fonlar Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Fonlar ve Para Cezaları 7040 153 1 16 21010 01 6000 140
64 Diğer ödeme türleri gümrük idareleri
65 Fon alıcısı tarafından ödenen hizmetlerin verilmesinden ve gelirlerin ödenmesinden elde edilen diğer gelirler Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Gümrük makamları tarafından tahsil edilen diğer ödemeler 9030 153 1 13 02991 01 6000 130
66 Diğer vergi dışı gelirler Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Gümrük makamları tarafından tahsil edilen diğer ödemeler 9040 153 1 17 05010 01 6000 180
67 Gelecekteki gümrük işlemleri ve diğer ödemeler için avans ödemeleri Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Gümrük makamları tarafından tahsil edilen diğer ödemeler 9070 153 1 10 09000 01 0000 110
68 Gümrük vergileri, vergiler, özel, anti-damping, karşılama vergileri gibi yükümlülüklerin bir nakit depozito ile yapılan güvenlik dışında yerine getirilmesi. Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Gümrük makamları tarafından tahsil edilen diğer ödemeler 9080
69 Gümrük vergileri, vergi, özel, damping önleme, karşılama vergileri ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için teminat olarak para yatırma Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Gümrük makamları tarafından tahsil edilen diğer ödemeler 9090 153 1 10 10000 01 0000 110
70 Bir gümrük temsilcisi olarak gümrük alanında faaliyet gösteren bir tüzel kişiliğin görevlerini yerine getirmesini sağlamak Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Gümrük makamları tarafından tahsil edilen diğer ödemeler 9910 153 1 10 10000 01 0000 1803
71 Gümrük alanında faaliyet gösteren bir tüzel kişiliğin gümrük taşıyıcısı olarak görevlerini yerine getirmesini sağlamak Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Gümrük makamları tarafından tahsil edilen diğer ödemeler 9920 153 1 10 10000 01 0000 1803
72 Geçici bir antrepo sahibi olarak gümrük alanında faaliyet gösteren bir tüzel kişiliğin görevlerini yerine getirmesini sağlamak Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Gümrük makamları tarafından tahsil edilen diğer ödemeler 9930 153 1 10 10000 01 0000 1803
73 Bir gümrük deposunun sahibi olarak gümrük alanında faaliyet gösteren bir tüzel kişiliğin görevlerini yerine getirmesini sağlamak Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Gümrük makamları tarafından tahsil edilen diğer ödemeler 9940 153 1 10 10000 01 0000 1803
74 Gümrüksüz satış mağazası sahibi olarak gümrük alanında faaliyet gösteren bir tüzel kişiliğin görevlerini yerine getirmesini sağlamak Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Gümrük makamları tarafından tahsil edilen diğer ödemeler 9950 153 1 10 10000 01 0000 1803
75 Yetkili bir ekonomik operatörün görevlerini yerine getirmesini sağlamak Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Gümrük makamları tarafından tahsil edilen diğer ödemeler 9960 153 1 10 10000 01 0000 1803
76 Serbest depo sahibi olarak gümrük alanında faaliyet gösteren bir tüzel kişiliğin görevlerini yerine getirmesini sağlamak Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Gümrük makamları tarafından tahsil edilen diğer ödemeler 9970 153 1 10 10000 01 0000 1803
77 Bir gümrük temsilcisi ve gümrük taşıyıcısı olarak gümrük alanında faaliyet gösteren bir tüzel kişiliğin görevlerinin yerine getirilmesini sağlamak Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Gümrük makamları tarafından tahsil edilen diğer ödemeler 98104 153 1 10 10000 01 0000 1803
78 Bir gümrük temsilcisi olarak gümrük alanında faaliyet gösteren bir tüzel kişiliğin görevlerinin yerine getirilmesini sağlamak ve yetkili bir ekonomik işletmecinin görevlerinin yerine getirilmesini sağlamak Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Gümrük makamları tarafından tahsil edilen diğer ödemeler 98204 153 1 10 10000 01 0000 1803
79 Gümrük alanında bir gümrük taşıyıcısı olarak faaliyet gösteren bir tüzel kişiliğin görevlerinin yerine getirilmesini sağlamak ve yetkili bir ekonomik işletmecinin görevlerinin yerine getirilmesini sağlamak Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Gümrük makamları tarafından tahsil edilen diğer ödemeler 99804 153 1 10 10000 01 0000 1803
80 Bir gümrük temsilcisi ve gümrük taşıyıcısı olarak gümrük alanında faaliyet gösteren bir tüzel kişiliğin görevlerinin yerine getirilmesini sağlamak ve yetkili bir ekonomik işletmecinin görevlerinin yerine getirilmesini sağlamak Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Gümrük makamları tarafından tahsil edilen diğer ödemeler 99904 153 1 10 10000 01 0000 1803
81 Kuruluşun yükümlülüğünün yerine getirilmediği iktisap edilen damga pullarını kullanma yükümlülüğü için güvenlik olarak yapılan para yatırma Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Gümrük makamları tarafından tahsil edilen diğer ödemeler 9100 153 1 16 90010 01 6000 140
82 İthalatçıların gümrük otoritelerine özel tüketim damgaları ihraç etmeleri için ödenen fonlar Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Gümrük makamları tarafından tahsil edilen diğer ödemeler 9110 153 1 15 06000 01 6000 140
83 Tekerleğin kullanım ücreti taşımacılık (şasi) ve bunlar için Rusya Federasyonu’na ithal edilen römorklar, tekerlekli araçlar (şasi) ve bunlar için Belarus Cumhuriyeti topraklarından ithal edilen römorklar hariç Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Gümrük makamları tarafından tahsil edilen diğer ödemeler 9120 153 1 12 08000 01 1000 120
84 Rusya Federasyonu topraklarına Rusya Federasyonu'na ithal edilen tekerlekli araçlar (şasi) ve römorkları için geri dönüşüm ücreti ödendi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Gümrük makamları tarafından tahsil edilen diğer ödemeler 9130 153 1 12 08000 01 3000 120
85 EAEU Dış Ekonomik Faaliyetinin Tekli Emtia İsimlendirmesine Göre Malların Sınıflandırılmasına İlişkin Ön Kararların Kabulü için Devlet Ücreti Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Gümrük makamları tarafından tahsil edilen diğer ödemeler 9140 153 1 08 07410 01 1000 110
86 Rusya Cumhuriyeti'ne ithal edilen kendiliğinden tahrikli otomobiller ve römorklar hariç, Rusya Federasyonu'na ithal edilen kendilerine ait araçlar ve römorklar için ödenen kullanım ücreti Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Gümrük makamları tarafından tahsil edilen diğer ödemeler 9150 153 1 12 08000 01 5000 120
87 Rusya Federasyonu topraklarından Rusya Federasyonu'na ithal edilen kendinden tahrikli araç ve römorklar için kullanım ücreti Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Gümrük makamları tarafından tahsil edilen diğer ödemeler 9160 153 1 12 08000 01 7000 120
88 Gümrük işlemleri için gümrük vergilerinin geç ödenmesine ilişkin cezalar (malların gümrük işlemleri için, malların gümrük beyannamesigümrük işlemleri için) Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 1011 153 1 10 02000 01 2000 110
89 Gümrük eskortu için gümrük vergilerinin geç ödenmesine ilişkin cezalar Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 1021 153 1 10 02000 01 2000 110
90 İthalat vergilerinin geç ödenmesine ilişkin cezalar (eşdeğer etkiye sahip diğer görevler, vergiler ve harçlar), 1 Eylül 2010 yılı itibariyle ortaya çıkacak ödeme yükümlülüğü Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 2011 153 1 10 11010 01 2000 110
91 İthalat vergilerinin geç ödenmesine ilişkin cezalar, 1 Eylül 2010 yılı öncesinde ortaya çıkan ödeme yükümlülüğü Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 2021 153 1 10 01010 01 2000 110
92 Üçüncü ülkelerle ilgili özel koruyucu, anti-damping ve telafi edici önlemlerin uygulanmasına ilişkin Protokol uyarınca belirlenen özel görevin geç ödenmesinin cezası Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 2041 153 1 10 11160 01 2000 110
93 Üçüncü ülkelerle ilgili özel koruyucu, anti-damping ve telafi edici önlemlerin uygulanmasına ilişkin Protokol uyarınca belirlenen anti-damping vergisinin geç ödenmesinin cezası Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 2051 153 1 10 11160 01 2000 110
94 Üçüncü ülkelere karşı özel koruyucu, anti-damping ve telafi edici önlemlerin uygulanmasına ilişkin Protokol uyarınca belirlenen tazminat ücretinin geç ödenmesiyle ilgili cezalar Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 2061 153 1 10 11160 01 2000 110
95 Katma değer vergisinin geç ödenmesine ilişkin cezalar Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 5011 153 1 04 01000 01 2000 110
96 Kişisel kullanım amaçlı ürünler için geç gümrük vergileri ve vergilerin tekdüze bir oranda ödenmesine ilişkin cezalar Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 6011 153 1 10 05000 01 2000 110
97 Kişisel kullanım amaçlı ürünlerde toplam gümrük ödemesinin geç ödenmesine ilişkin cezalar Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 6021 153 1 10 05000 01 2000 110
98 Depolama için gümrük ücretlerinin geç ödenmesine ilişkin cezalar Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 1031 153 1 10 02000 01 2000 110
99 Rusya Federasyonu mevzuatı uyarınca belirlenen özel bir görevin geç ödenmesine ilişkin cezalar Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 2071 153 1 10 01010 01 2000 110
100 Rusya Federasyonu mevzuatı uyarınca oluşturulan anti-damping vergisinin geç ödenmesine ilişkin cezalar Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 2081 153 1 10 01010 01 2000 110
101 Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak belirlenen tazminatın geç ödenmesine ilişkin cezalar Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 2091 153 1 10 01010 01 2000 110
102 Geçici özel verginin geç ödenmesine ilişkin cezalar Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 2141 153 1 10 11230 01 2000 110
103 Peşinat vergisi ödemesinin geç ödenmesine ilişkin cezalar Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 2151 153 1 10 11230 01 2000 110
104 Ön tazminat ücretinin geç ödenmesinin cezası Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 2161 153 1 10 11230 01 2000 110
105 İlgili ön ücret türlerinin tahsilinde öngörülen şekilde ödenen özel ücretin geç ödenmesine ilişkin cezalar Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 2241 153 1 10 11230 01 2000 110
106 İlgili geçici görevlerin toplanması için oluşturulan usule uygun olarak ödenen anti-damping vergisinin geç ödenmesine ilişkin cezalar Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 2251 153 1 10 11230 01 2000 110
107 Tazminat ücretinin geç ödenmesine ilişkin cezalar, karşılık gelen ön ücret türlerinin toplanması için öngörülen şekilde ödenir. Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 2261 153 1 10 11230 01 2000 110
108 EAEU gümrük bölgesi dışına ihraç edilen ham petrol ihracat gümrük vergisinin geç ödenmesine ilişkin cezalar Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 3011 153 1 10 01021 01 2001 110
109 EAEU’nun gümrük bölgesi dışına ihraç edilen petrol hariç, ham petrol üzerindeki ihracat gümrük vergisinin geç ödenmesine ilişkin cezalar Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 3021 153 1 10 01021 01 2002 110
110 Doğalgazda ihracat gümrük vergisinin geç ödenmesinin cezası Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 3031 153 1 10 01022 01 2000 110
111 Petrolden türetilen mallar üzerindeki ihracat gümrük vergilerinin geç ödenmesine ilişkin cezalar Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 3041 153 1 10 01023 01 2000 110
112 İhracat gümrük vergileri için ayrı bir kod bulunmayan mallar üzerindeki ihracat gümrük vergilerinin geç ödenmesine ilişkin cezalar Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 3051 153 1 10 01024 01 2000 110
113 Rusya Federasyonu topraklarından Belarus Cumhuriyeti topraklarına boru hattı taşımacılığı ile ihraç edilen ham petrol üzerindeki ihracat gümrük vergisinin geç ödenmesine ilişkin cezalar, ayrı sözleşmeler çerçevesinde Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 3061 153 1 10 01021 01 2003 110
114 Gıda hammaddelerinden etil alkol tüketiminin geç ödenmesine ilişkin cezalar (şarap, üzüm, meyve, brendi, calvados, viski distilatları hariç) Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 4011 153 1 04 02011 01 2000 110
115 Alkol içeren ürünlerde özel tüketim vergisinin ödenmemesi için cezalar Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 4021 153 1 04 02020 01 2000 110
116 Tütün borusu, sigara, çiğneme, emme, enfiye, nargile için özel tüketim vergisinin geç ödenmesine ilişkin cezalar (tütün ürünleri hariç, ham madde olarak kullanılan tütün hariç) Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 4031 153 1 04 02030 01 2000 110
117 Benzinli otomobil üzerindeki tüketim vergisinin geç ödenmesinin cezası Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 4041 153 1 04 02040 01 2000 110
118 Düzgün benzin üzerine tüketim vergisinin geç ödenmesinin cezası Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 4051 153 1 04 02140 01 2000 110
119 67,5 kW'a (90 hp) kadar motor gücüne sahip binek araçlarda özel tüketim vergisinin ödenmesine ilişkin cezalar Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 4061 153 1 04 02060 01 2000 110
120 Dizel yakıtta özel tüketim vergisinin ödenmemesi için cezalar Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 4071 153 1 04 02070 01 2000 110
121 Dizel ve (veya) karbüratörlü (enjeksiyonlu) motorlar için motor yağlarında gecikme ödenmesinin cezası Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 4081 153 1 04 02080 01 2000 110
122 Şaraplar, meyve şarapları (köpüklü şaraplar (şampanya) hariç), yiyecek hammaddelerinden yapılan rektifiye edilmiş etil alkol ilavesi olmadan yapılan şarap içecekleri ve (veya) alkolsüz üzüm veya diğer meyve atıkları ve (veya) şaraplar için özel tüketim vergisi ödenmesinin cezası damıtma ve / veya meyve damıtma Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 4091 153 1 04 02090 01 2000 110
123 Etil alkolün hacim fraksiyonunun standart (standartlaştırılmış) içeriği ile yüzde 0,5 - XNUMX arası bir içeriğe sahip olan bira üzerine tüketim vergisinin geç ödenmesine ilişkin cezalar Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 4101 153 1 04 02100 01 2000 110
124 Yüzde 9'in üzerinde bir miktar etil alkol hacmine sahip alkol ürünlerinde tüketim vergisinin geç ödenmesine ilişkin cezalar (bira, şaraplar, meyve şarapları, köpüklü şaraplar (şampanya), gıda hammaddelerinden üretilen rektifiye edilmiş etil alkol ilavesi olmadan yapılan şaraplar hariç) ve ) alkollü üzüm veya diğer meyve wortları ve (veya) şarap distilatları ve (veya) meyve distilatları) Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 4121 153 1 04 02110 01 2000 110
125 Yüzde 9'e kadar etil alkol hacmine sahip hacimli etil alkol tüketim vergisi ödenmesine ilişkin cezalar (bira hariç, bira, içecekler, şarabı, şarabı, şarap, içecekler (kadehler hariç), elma şarabı, poiret, mead gıda hammaddelerinden üretilen rektifiye etil alkol ilavesi olmadan ve (veya) alkolsüz üzüm veya başka meyve püre ve (veya) şarap distilatı ve (veya) meyve distilatı) Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 4131 153 1 04 02130 01 2000 110
126 Şarap, üzüm, meyve, brendi, calvados, viski distilatları üzerindeki özel tüketim vergisinin ödenmesine ilişkin cezalar Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 4141 153 1 04 02012 01 2000 110
127 Gıda dışı hammaddelerin etil alkolüne ilişkin tüketim vergisinin geç ödenmesine ilişkin cezalar Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 4151 153 1 04 02013 01 2000 110
128 Elma şarabı, poire, mead için ek ücret ödenmesinin cezası Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 4161 153 1 04 02120 01 2000 110
129 Motor gücü 67,5 kW (90 hp) üstünde ve 112,5 kW'a (150 hp) kadar olan yolcu taşıtlarına özel tüketim vergisi ödemesi için cezalar Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 4181 153 1 04 02060 01 2000 110
130 112,5 kW (150 hp) üzerinde motor gücüne sahip motosikletlerde ek ücret ödemeden cezalar Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 4191 153 1 04 02060 01 2000 110
131 Köpüklü şaraplar için özel tüketimin gecikme cezası (şampanya) Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 4201 153 1 04 02090 01 2000 110
132 Etil alkolün yüzde 0,5'in üzerindeki ve standart 8,6'in dahil olduğu bira bazlı içeceklerin hacim fraksiyonunun standart (standartlaştırılmış) içeriğine sahip bira üzerine tüketim vergisinin geç ödenmesine ilişkin cezalar Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 4211 153 1 04 02100 01 2000 110
133 Standart olarak (standartlaştırılmış) etil alkolün hacim payının 8,6 üzerindeki oranının içerik içeriği ile bira üzerine tüketim vergisinin geç ödenmesine ilişkin cezalar Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 4221 153 1 04 02100 01 2000 110
134 Purolara geç ödenen cezalar için cezalar Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 4231 153 1 04 02030 01 2000 110
135 Sigaralar (cigarits), bidi, kretek için geç ödenen cezanın cezası Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 4241 153 1 04 02030 01 2000 110
136 Sigara ve sigaraya özel tüketim vergisi ödenmesinin cezası Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 4251 153 1 04 02030 01 2000 110
137 Orta distilatlarda gecikme cezası ödenmesinin cezası Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 4261 153 1 04 02170 01 2000 110
138 Elektronik nikotin dağıtım sistemlerinde tüketim vergisinin geç ödenmesine ilişkin cezalar Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 4271 153 1 04 02180 01 2000 110
139 Elektronik nikotin dağıtım sistemleri için sıvılar üzerindeki özel tüketim vergisinin ödenmesine ilişkin cezalar Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 4281 153 1 04 02190 01 2000 110
140 Isıtma yoluyla tüketilmesi amaçlanan tütün (tütün ürünleri) üzerindeki tüketim vergisinin geç ödenmesine ilişkin cezalar Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 4291 153 1 04 02200 01 2000 110
141 Motor gücü 112,5 kW (150 hp) üstünde ve 147 kW'a (200 hp) kadar olan yolcu taşıtlarına özel tüketim vergisi ödemesi için cezalar Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 4301 153 1 04 02060 01 2000 110
142 Motor gücü 147kW (200 hp) üstünde ve 220 kW'a (300 hp) kadar olan yolcu taşıtlarına özel tüketim vergisi ödemesi için cezalar Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 4311 153 1 04 02060 01 2000 110
143 Motor gücü 220 kW (300 hp) üstünde ve 294 kW'a (400 hp) kadar olan yolcu taşıtlarına özel tüketim vergisi ödemesi için cezalar Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 4321 153 1 04 02060 01 2000 110
144 Motor gücü 294 kW (400 hp) üstünde ve 367 kW'a (500 hp) kadar olan yolcu taşıtlarına özel tüketim vergisi ödemesi için cezalar Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 4331 153 1 04 02060 01 2000 110
145 Motor gücü 367 kW (500 hp) üzerinde olan binek araçlarda gecikme vergisi ödenmesinin cezası Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 4341 153 1 04 02060 01 2000 110
146 Tekerlekli araçlar (şasi) ve Rusya Federasyonu'na ithal edilen römorklar için ödenen kullanım ücretinin geç ödenmesine ilişkin cezalar, tekerlekli araçlar (şasi) ve Belarus Cumhuriyeti topraklarından ithal edilen römorklar hariç Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 9121 153 1 12 08000 01 1010 120
147 Tekerlekli araçlara (şasi) ve Rusya Federasyonu'na Belarus Cumhuriyeti ülkesinden ithal edilen römorklar için ödenen kullanım ücretinin geç ödenmesine ilişkin cezalar Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler cezalar 9131 153 1 12 08000 01 3010 120
148 İthalat vergileri ödemesinin ertelenmesiyle ilgili faiz, 1 Eylül ayından itibaren ödemesi gereken ödeme yükümlülüğü 2010 Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 2012 153 1 10 11010 01 2000 110
149 İthalat gümrük vergisi ödemesinin ertelenmesine ilişkin faiz, 1 Eylül ayından önce ortaya çıkan ödeme yükümlülüğü 2010 yılı Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 2022 153 1 10 01010 01 2000 110
150 Özel bir görevin ertelenmiş ödemesi gibi faiz, Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 2042 153 1 10 11160 01 2000 110
151 Üçüncü ülkelerle ilgili özel koruyucu, anti-damping ve telafi edici önlemlerin uygulanmasına ilişkin Protokol'e uygun olarak kurulmuştur (yılın Mayıs 8'teki 29 Avrasya Ekonomik Birliği Antlaşmasına Ek No 2014) Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi
152 Üçüncü ülkelerle ilgili olarak özel koruyucu, boşaltma önleyici ve telafi edici önlemlerin uygulanmasına ilişkin Protokol uyarınca ertelenmiş anti-damping vergisi ödemesi gibi ilgi (Üçüncü Yıl 8'teki 29 2014 Ek XNUMX) Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 2052 153 1 10 11160 01 2000 110
153 Üçüncü ülkelerle ilgili özel koruyucu, anti-damping ve telafi edici önlemlerin uygulanmasına ilişkin Protokol uyarınca ertelenmiş tazminat ödemesinin ertelenmiş ödenmesi (Faiz, 8’in Mayıs 29’teki 2014’in ekinde) Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 2062 153 1 10 11160 01 2000 110
154 Gümrük Vergisi Gümrük Vergisi Müsteşarlığı Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Müteahhitliği Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 3012 153 1 10 01021 01 2001 110
155 EAEU gümrük bölgesi dışına ihraç edilen petrol hariç, ham petrolün ihracat gümrük vergisi ödemesinin ertelenmesi gibi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 3022 153 1 10 01021 01 2002 110
156 İhracat gümrük vergisinin doğal gaz üzerinden ertelenmesi gibi bir faiz sağlandı Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 3032 153 1 10 01022 01 2000 110
157 Petrolden türetilen mallarda ihracat gümrük vergisi ödemesinin ertelenmesi gibi faiz Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 3042 153 1 10 01023 01 2000 110
158 İhracat gümrük vergisi cinsinden ayrı bir kodun verilmemiş olduğu mallar üzerindeki ihracat gümrük vergisi ödemesinin ertelenmesi gibi faiz Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 3052 153 1 10 01024 01 2000 110
159 Faiz, sanki Rusya Federasyonu topraklarından Belarus Cumhuriyeti topraklarına aktarılan ham petrol için ayrı sözleşmeler çerçevesinde ihracat gümrük vergisi ödemesinin ertelenmesi gibi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 3062 153 1 10 01021 01 2003 110
160 Etil alkol tüketim vergisinden (hammadde, üzüm, meyve, brendi, calvados, viski distilatları hariç) ertelenmiş tüketim vergisine olan faiz ödemesi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 4012 153 1 04 02011 01 2000 110
161 Alkol içeren ürünlerdeki özel tüketim vergisinin ödenmesine ilişkin faiz Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 4022 153 1 04 02020 01 2000 110
162 Tütün borusu, sigara, çiğneme, emme, enfiye, nargile vergisi ertelenmiş ödeneğine ilgi (tütün hariç, tütün ürünlerinin üretiminde hammadde olarak kullanılır) Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 4032 153 1 04 02030 01 2000 110
163 Motorlu benzin üzerindeki özel tüketim vergisi ödemesinin ertelenmesine ilişkin faiz Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 4042 153 1 04 02040 01 2000 110
164 Düzgün benzin üzerine ertelenmiş vergi giderinin ödenmesine ilişkin faiz Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 4052 153 1 04 02140 01 2000 110
165 67,5 kW'a (90 hp) kadar motor gücüne sahip binek araçlarda tüketim vergisinin ertelenmesiyle ilgili faizler Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 4062 153 1 04 02060 01 2000 110
166 Dizel yakıtta özel tüketim vergisi ödemesine ilgi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 4072 153 1 04 02070 01 2000 110
167 Dizel ve (veya) karbüratörlü (enjeksiyonlu) motorlar için motor yağlarında ertelenmiş tüketim vergisine olan faiz Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 4082 153 1 04 02080 01 2000 110
168 Şaraplar, meyve şarapları (köpüklü şaraplar (şampanya hariç), yiyecek hammaddelerinden yapılan rektifiye edilmiş etil alkol ilavesi olmadan yapılan şarap içecekleri ve (veya) alkolsüz üzüm ya da diğer meyve püresi ve (veya) şaraplar üzerine tüketim vergisi ödemesinin ertelenmesiyle ilgili faiz damıtma ve / veya meyve damıtma Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 4092 153 1 04 02090 01 2000 110
169 Etil alkolün hacim fraksiyonunun standart (standartlaştırılmış) içeriği ile yüzde 0,5'e (% XNUMX) içeren bira üzerine ertelenmiş tüketim vergisinin ödenmesiyle ilgili faiz dahil Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 4102 153 1 04 02100 01 2000 110
170 Yüzde 9'in üzerinde bir miktar etil alkol hacmine sahip olan alkollü ürünlerde özel tüketim vergisinin ödenmesiyle ilgili faiz (bira, şaraplar, meyve şarapları, köpüklü şaraplar (şampanya), gıda hammaddelerinden üretilen rektifiye edilmiş etil alkol ilavesi olmadan yapılan şaraplar hariç) ve ) alkollü üzüm veya diğer meyve wortları ve (veya) şarap distilatları ve (veya) meyve distilatları) Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 4122 153 1 04 02110 01 2000 110
171 Yüzde 9'e kadar etil alkol hacmine sahip hacimli etil alkol tüketim vergisi (bira, şarap, bira, şarabı, şarabı, köpüklü şaraplar (şampanya), elma şarabı, poiret, mead, yapılan içecekler hariç) gıda hammaddelerinden üretilen rektifiye edilmiş etil alkol ilavesi olmadan ve (veya) alkolsüz üzüm veya diğer meyve püre ve (veya) şarap distilatı ve (veya) meyve distilatı) Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 4132 153 1 04 02130 01 2000 110
172 Şarap, üzüm, meyve, brendi, calvados, viski distilatları üzerindeki tüketim vergisinin ertelenmesine olan ilgi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 4142 153 1 04 02012 01 2000 110
173 Etil alkollü tüketim vergisinin gıda dışı hammaddelerden ertelenmiş ödenmesine olan faiz Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 4152 153 1 04 02013 01 2000 110
174 Elma şarabı, poire, mead üzerindeki özel tüketim vergisi ödemesi faizi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 4162 153 1 04 02120 01 2000 110
175 Motor gücü 67,5 kW (90 hp) ve 112,5 kW (150 hp) olan motorlu yolculara özel tüketim vergisi erteleme faizi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 4182 153 1 04 02060 01 2000 110
176 112,5 kW (150 hp) üzerinde motor gücüne sahip motosikletlerde ertelenmiş tüketim vergisine olan ilgi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 4192 153 1 04 02060 01 2000 110
177 Köpüklü şaraplar üzerindeki tüketim vergisinin ertelenmesine olan ilgi (şampanya) Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 4202 153 1 04 02090 01 2000 110
178 Standart olarak (standartlaştırılmış) etil alkolün yüzde fraksiyonunun yüzde 0,5 üzerindeki ve yüzde XN'ye kadar içeren dahil, bira bazlı içecekler içeren bira tüketiminin geciktirilmesine olan ilgi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 4212 153 1 04 02100 01 2000 110
179 Biradaki tüketim vergisinin ödenmesini geciktirme faaliyeti,% 8,6'in üzerinde etil alkolün hacim fraksiyonunun standart (standartlaştırılmış) içeriği ile Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 4222 153 1 04 02100 01 2000 110
180 Purolara ilişkin tüketim vergisinin ertelenmesine ilişkin faiz Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 4232 153 1 04 02030 01 2000 110
181 Purolar (purolar), bidis, kretek üzerine özel tüketim vergisinin ertelenmesine ilişkin faiz Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 4242 153 1 04 02030 01 2000 110
182 Sigara ve sigaraya özel tüketim vergisinin ertelenmesine ilişkin faiz Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 4252 153 1 04 02030 01 2000 110
183 Orta distilatlarda özel tüketim vergisinin ertelenmesine ilişkin faiz Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 4262 153 1 04 02170 01 2000 110
184 Elektronik nikotin dağıtım sistemlerinde özel tüketim vergisi ödemesine olan ilgi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 4272 153 1 04 02180 01 2000 110
185 Elektronik nikotin dağıtım sistemleri için sıvılar üzerindeki özel tüketim vergisi ödemesine ilgi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 4282 153 1 04 02190 01 2000 110
186 Isıtma yoluyla tüketilmesi amaçlanan tütün (tütün ürünleri) üzerindeki özel tüketim vergisi ödemesine olan faiz Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 4292 153 1 04 02200 01 2000 110
187 Motor gücü 112,5 kW (150 hp) ve 147 kW'a (200 hp) kadar olan binek araçlarında tüketim vergisinin ertelenmesiyle ilgili faiz dahil Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 4302 153 1 04 02060 01 2000 110
188 Motor gücü 147 kW (200 hp) ve 220 kW'a (300 hp) kadar olan binek araçlarda özel tüketim vergisi ödemesine ilgi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 4312 153 1 04 02060 01 2000 110
189 Motor gücü 220 kW (300 hp) ve 294 kW (400 hp) olan motorlu yolculara özel tüketim vergisi erteleme faizi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 4322 153 1 04 02060 01 2000 110
190 Motor gücü 294 kW (400 hp) ve 367 kW (500 hp) olan motorlu yolculara özel tüketim vergisi erteleme faizi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 4332 153 1 04 02060 01 2000 110
191 367 kW (500 hp) motor gücüne sahip binek araçlarında tüketim vergisinin ertelenmesine olan ilgi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 4342 153 1 04 02060 01 2000 110
192 Ertelenmiş katma değer vergisi ödemesi faizi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Ertelenmiş ödeme faizi 5012 153 1 04 01000 01 2000 110
193 İthalat vergilerinin taksit ödemesiyle ilgili faiz, 1 Eylül ayından itibaren ödemesi gereken ödeme yükümlülüğü 2010 Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Taksit ödeme faizi 2013 153 1 10 1101001 2000 180
194 İthalat vergilerinin taksit ödemesiyle ilgili faiz, 1 Eylül 2010 yılı öncesi ortaya çıkan ödeme yükümlülüğü Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Taksit ödeme faizi 2023 153 1 10 01010 01 2000 110
195 Gıda hammaddelerinden etil alkol tüketim vergisinin taksit ödemesi (damıtılmış şarap, üzüm, meyve, brendi, calvados, viski hariç) Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Taksit ödeme faizi 4013 153 1 04 02011 01 2000 110
196 Alkol içeren ürünlerde tüketim vergisinin taksit ödemesiyle ilgili faiz Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Taksit ödeme faizi 4023 153 1 04 02020 01 2000 110
197 Tütün borusu, sigara, çiğneme, emme, enfiye, nargile tüketim vergisinin taksit ödemesi (tütün ürünleri hariç, hammadde olarak kullanılan) Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Taksit ödeme faizi 4033 153 1 04 02030 01 2000 110
198 Benzinli tüketim vergisinin taksit ödemesiyle faiz Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Taksit ödeme faizi 4043 153 1 04 02040 01 2000 110
199 Düzgün benzin üzerine tüketim vergisinin taksit ödemesiyle ilgili faiz Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Taksit ödeme faizi 4053 153 1 04 02140 01 2000 110
200 Motor gücü 67,5 kW (90 hp) olan yolcu motorlarına ek ücret taktirimine ilgi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Taksit ödeme faizi 4063 153 1 04 02060 01 2000 110
201 Dizel yakıtta özel tüketim vergisinin taksit ödemesi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Taksit ödeme faizi 4073 153 1 04 02070 01 2000 110
202 Dizel ve (veya) karbüratörlü (enjeksiyonlu) motorlar için motor yağlarında tüketim vergisinin ödenmesiyle ilgili faiz Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Taksit ödeme faizi 4083 153 1 04 02080 01 2000 110
203 Şaraplar, meyve şarapları (köpüklü şaraplar (şampanya hariç), yiyecek hammaddelerinden yapılan rektifiye edilmiş etil alkol eklenmeden yapılan şarap içecekleri ve (veya) alkolsüz üzüm veya diğer meyve püresi ve (veya) şaraplara özel tüketim vergisi ödemesi taksitlerine ilişkin faizler damıtma ve / veya meyve damıtma Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Taksit ödeme faizi 4093 153 1 04 02090 01 2000 110
204 Etil alkolün hacim fraksiyonunun standart (standartlaştırılmış) içeriği ile yüzde XNX'e 0,5 oranındaki bir içeriğe sahip olan bira üzerine tüketim vergisinin taksit ödemesiyle ilgili faiz dahil Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Taksit ödeme faizi 4103 153 1 04 02100 01 2000 110
205 Yüzde 9'in üzerinde bir miktar etil alkol hacmine sahip alkol ürünlerinde tüketim vergisinin taksit ödemesi (bira, şarap, meyve şarapları, köpüklü şaraplar (şampanya), gıda hammaddelerinden üretilen rektifiye etil alkol ilavesi olmadan yapılan şarap içecekler hariç) ve ) alkollü üzüm veya diğer meyve wortları ve (veya) şarap distilatları ve (veya) meyve distilatları) Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Taksit ödeme faizi 4123 153 1 04 0211001 2000 110
206 Yüzde 9'e kadar etil alkol hacmine sahip hacimli etil alkol tüketim vergisi taksit ödemesi (bira, bira esasında yapılan içecekler, şarabı, şarabı, mead, şarabı, şarap içecekler hariç) gıda hammaddelerinden üretilen rektifiye edilmiş etil alkol ilavesi olmadan ve (veya) alkolsüz üzüm veya diğer meyve püre ve (veya) şarap distilatı ve (veya) meyve distilatı) Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Taksit ödeme faizi 4133 153 1 04 02130 01 2000 110
207 Damıtılmış şarap, üzüm, meyve, brendi, calvados, viski için özel tüketimin taksit ödemesiyle ilgili faiz Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Taksit ödeme faizi 4143 153 1 04 02012 01 2000 110
208 Gıda dışı hammaddelerden etil alkol tüketim vergisinin taksit ödemesine ilgi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Taksit ödeme faizi 4153 153 1 04 02013 01 2000 110
209 Elma şarabı, poire, mead vergisi taksit ödemesinde faiz Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Taksit ödeme faizi 4163 153 1 04 02120 01 2000 110
210 67,5 kW (90 hp) motor gücüne ve 112,5 kW (150 hp) motor gücüne sahip binek araçlara tüketim vergisi takma ilgisi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Taksit ödeme faizi 4183 153 1 04 02060 01 2000 110
211 112,5 kW (150 hp) motor gücüne sahip motosikletlere tüketim vergisi takma ilgisi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Taksit ödeme faizi 4193 153 1 04 02060 01 2000 110
212 Köpüklü şaraplar için tüketim vergisinin taksit ödemesi (şampanya) Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Taksit ödeme faizi 4203 153 1 04 02090 01 2000 110
213 Standart olarak standartlaştırılmış (standartlaştırılmış) etil alkolün yüzde 0,5 üzerindeki ve yüzde XN'ye kadar içeren dahil, bira bazlı içeceklerin hacimli oranıyla bira tüketim vergisinin taksit ödemesine ilgi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Taksit ödeme faizi 4213 153 1 04 02100 01 2000 110
214 Standart olarak (standartlaştırılmış) etil alkolün yüzde fraksiyonunun yüzde 8,6'in üzerindeki içeriği ile biraya tüketim vergisi ödenmesine ilgi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Taksit ödeme faizi 4223 153 1 04 02100 01 2000 110
215 Purolara özel tüketim vergisinin taksit ödemesiyle ilgili faiz Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Taksit ödeme faizi 4233 153 1 04 02030 01 2000 110
216 Sigaralar (purolar), bidi, kretek'e özel tüketim vergisinin taksit ödemesiyle ilgili faiz Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Taksit ödeme faizi 4243 153 1 04 02030 01 2000 110
217 Sigara ve sigaraya özel tüketim vergisi için taksit faizi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Taksit ödeme faizi 4253 153 1 04 02030 01 2000 110
218 Orta distilatlarda özel tüketim vergisinin taksit ödemesiyle ilgili faiz Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Taksit ödeme faizi 4263 153 1 04 02170 01 2000 110
219 Elektronik nikotin dağıtım sistemlerinde tüketim vergisinin taksit ödemesine ilgi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Taksit ödeme faizi 4273 153 1 04 02180 01 2000 110
220 Elektronik nikotin dağıtım sistemlerinde tüketim vergisi ödemesi için taksit faizi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Taksit ödeme faizi 4283 153 1 04 02190 01 2000 110
221 Isıtma yoluyla tüketime yönelik, tütün (tütün ürünleri) üzerindeki tüketim vergisinin taksit ödemesiyle ilgili faiz Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Taksit ödeme faizi 4293 153 1 04 02200 01 2000 110
222 112,5 kW (150 hp) motor gücü ve 147 kW (200 hp) motor gücüne sahip yolcu araçlarına tüketim vergisi takma ilgisi (dahil) Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Taksit ödeme faizi 4303 153 1 04 02060 01 2000 110
223 147 kW (200 hp) motor gücü ve 220 kW (300 hp) motor gücüne sahip yolcu araçlarına tüketim vergisi takma ilgisi (dahil) Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Taksit ödeme faizi 4313 153 1 04 02060 01 2000 110
224 220 kW (300 hp) motor gücüne ve 294 kW (400 hp) motor gücüne sahip binek araçlara tüketim vergisi takma ilgisi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Taksit ödeme faizi 4323 153 1 04 02060 01 2000 110
225 294 kW (400 hp) motor gücüne ve 367 kW (500 hp) motor gücüne sahip binek araçlara tüketim vergisi takma ilgisi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Taksit ödeme faizi 4333 153 1 04 02060 01 2000 110
226 367 kW (500 hp) üzerinde motor gücüne sahip binek otomobillere tüketim vergisi takma ilgisi Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Taksit ödeme faizi 4343 153 1 04 02060 01 2000 110
227 Katma değer vergisinin taksit ödemesi için faiz Rusya Federasyonu mevzuatı ile ödemesi öngörülen ödemeler Taksit ödeme faizi 5013 153 1 04 01000 01 2000 110
1 - 20 (228)


1.01.2020 tarihinden itibaren, aşağıdaki BSC'ler bütçe gelirlerinin bütçe sınıflandırmasına dahil edilmemiştir:

 • 153 1 16 90010 01 6000 140 “Parasal cezalardan (para cezalarından) diğer makbuzlar ve federal bütçeye yatırılan zararlar için diğer tutarlar”;
 • 153 2 07 01012 01 6000 140 “İhracat gümrük vergilerinin miktarının aktarılmasına ilişkin hükümlerin ihlali durumunda ödenen faiz”;
 • 153 1 14 03012 01 0400 440 “El konulan ve diğer mülklerin elden çıkarılması ve satışından elde edilen fonlar, (belirtilen mülkün stoklarının satışı ile ilgili olarak el konulan mülklerin satışından elde edilen fonlar hariç) Rusya Federasyonu'nun gelirine dönüştü (diğer el konulan ve diğer mülklerin elden çıkarılması ve satışından elde edilen fonlar Rusya Federasyonu'nun gelirine dönüştü);
 • 153 1 16 03030 01 6000 140 “Nakit tahsilat (para cezaları) için idari suçlar Rusya Federasyonu Kanunu'nun idari suçlar hakkında öngördüğü vergi ve harçlar alanında ”;
 • 153 1 16 04000 01 6000 140 “Avrasya Ekonomik Birliği yasasını, Rusya Federasyonu'nun gümrük mevzuatını oluşturan fiillerin ihlali nedeniyle parasal cezalar (para cezaları”);
 • 153 1 16 05000 01 6000 140 “Rusya Federasyonu para birimi mevzuatının ve para birimi düzenleme organlarının eylemlerinin yanı sıra ihracat kontrol alanındaki Rusya Federasyonu mevzuatı ihlali için nakit toplama (para cezaları)”;
 • 153 1 16 07000 01 6000 140 “Rusya Federasyonu'nun anayasal sisteminin temelleri, Rusya Federasyonu'nun devlet yetkisi, Rusya Federasyonu'nun kamu hizmeti, seçimler ve referandum hakkında, Rusya Federasyonu ”;
 • 153 1 16 12000 01 6000 140 “Suçtan elde edilen gelirin yasallaştırılmasına (aklanması) ve terörün finansmanına, narkotik ve psikotrop ilaçların dolaşımına ilişkin Rusya Federasyonu mevzuatının ihlali için nakit toplama (para cezaları);
 • 153 1 16 21010 01 6000 140 “Suç işlemekten suçlu bulunan ve federal bütçeye yatırılan maddi zararı tazmin eden kişilerden toplanan nakit toplama (para cezaları) ve diğer tutarlar”;
 • 153 1 16 25071 01 6000 140 “Federal mülkiyette olan orman arazilerine ilişkin orman mevzuatının ihlali nedeniyle parasal cezalar (para cezaları”);
 • 153 1 16 29000 01 6000 140 “Uluslararası karayolu taşımacılığının uygulanması üzerinde devlet kontrolü yasasının ihlali için nakit toplama (para cezaları)”;
 • 153 1 16 74000 01 6000 140 “Rusya Federasyonu İdari Suçlar Kanunu tarafından sağlanan, sağlığı ihlal eden idari suçlar için parasal cezalar (para cezaları)”.   
BUKH.1C, giden çalışma haftasının en parlak ve en olumlu haberini hatırlatıyor.
00:25 24-07-2021 Daha fazla detay
BUH.1С, muhasebecilerin, yöneticilerin ve girişimcilerin SKK alanındaki en son gelişmelerden haberdar olmalarına yardımcı olmak için çevrimiçi bilet satış ofisleri hakkındaki haberlere kısa bir genel bakış derlemektedir.
23:45 23-07-2021 Daha fazla detay