menü

Federal bütçeye gümrük ve diğer ödemeleri öderken yabancı ekonomik faaliyete katılanlar tarafından kullanılması önerilen bütçe sınıflandırma kodları listesi

Ödeme adı Ödeme için önerilen federal gelir kodu
1 Rusya Federasyonu topraklarına ithal edilen mallara katma değer vergisi 153 1 10 09000 01 0000 110
2 Rusya Federasyonu topraklarına ithal edilen mallar 153 1 10 09000 01 0000 110
3 Ham petrol üzerindeki ihracat gümrük vergileri 153 1 10 09000 01 0000 110
4 Doğalgazda İhracat Gümrük Vergileri 153 1 10 09000 01 0000 110
5 Petrolden üretilen eşyalara ihracat gümrük vergisi 153 1 10 09000 01 0000 110
6 Diğer ihracat vergileri 153 1 10 09000 01 0000 110
7 Gümrük ücretleri 153 1 10 09000 01 0000 110
8 Gümrük vergileri, vergiBireysel gümrük vergisi oranları, vergiler veya toplam gümrük ödemesi şeklinde bireyler tarafından ödenir 153 1 10 09000 01 0000 110
9 Gelecekteki gümrük işlemleri ve diğer ödemeler için avans ödemeleri 153 1 10 09000 01 0000 110
10 Gümrük ve diğer ödemelerin ödenmesini güvence altına almak için teminat 153 1 10 09000 01 0000 110
11 5 Mayıs’ındaki 29’in Avrasya Ekonomik Birliği Antlaşması’nın 2014 Ek X’ine uygun olarak ödenen ithalat vergileri (diğer vergiler, vergiler ve harçlar) (ödeme tutarı iptal edildi) 153 1 10 11010 01 1000 110
12 5 Mayıs’ındaki 29’in Avrasya Ekonomik Birliği Antlaşması’nın 2014 Ek X’ine göre ödenen ithalat vergileri (diğer vergiler, vergi ve harçlar dahil) (ilgili ödemeye olan faiz ve faiz) 153 1 10 11010 01 2000 110
13 8 Mayıs’ındaki 29’in Avrasya Ekonomik Birliği Antlaşması’nın 2014 Ekine uygun olarak ödenen özel, anti-damping ve telafi edici görevler (ödeme tutarı 153 1 10 11160 01 1000 110
14 8 Mayıs’ındaki 29’in Avrasya Ekonomik Birliği Antlaşması’nın 2014 Ekine uygun olarak ödenen özel, damping ve telafi edici görevler (ilgili ödemeye faiz ve faiz) 153 1 10 11160 01 2000 110
15 8’in Mayıs 29’teki Avrasya Ekonomik Birliği Anlaşması’nın 2014 Ek X’ine uygun olarak ödenen geçici özel, geçici anti-damping ve geçici tazminat vergileri (ödemenin tutarı 153 1 10 11230 01 1000 110
16 8’in Mayıs 29’indeki Avrasya Ekonomik Birliği Antlaşması’nın 2014 Ek X’ine uygun olarak ödenen geçici özel, geçici anti-damping ve geçici tazminat vergileri (ilgili ödemeye olan faiz ve faiz) 153 1 10 11230 01 2000 110
17 Kullanım ücreti (tekerlek için ödenen ücret tutarı) taşımacılık (şasi) ve Rusya Federasyonu'na ithal edilen römorklar, tekerlekli araçlar (şasi) ve bunlar için Belarus Cumhuriyeti bölgesinden ithal edilen römorklar hariç) 153 1 12 08000 01 1000 120
18 Kullanım ücreti (tekerlekli taşıtlar (şasi) ve Rusya Federasyonu'na ithal edilen römorklar için ödenen ücretin geç ödenmesi cezası, tekerlekli taşıtlar (şasi) ve Beyaz Rusya Cumhuriyeti topraklarından ithal edilen römorklar hariç) 153 1 12 08000 01 1010 120
19 Kullanım ücreti (Rusya Federasyonu'na Belarus Cumhuriyeti topraklarından ithal edilen tekerlekli araçlar (şasi) ve onlar için römorklar için ödenen ücretin tutarı) 153 1 12 08000 01 3000 120
20 Kullanım ücreti (Rusya Federasyonu'na Belarus Cumhuriyeti topraklarından ithal edilen tekerlekli araçlara (şasi) ve bunlara ait römorklara ödenen ücretin geç ödenmesine ilişkin para cezası) 153 1 12 08000 01 3010 120
21 Kullanım ücreti (kendinden tahrikli araçlar ve Beyaz Rusya Cumhuriyeti topraklarından ithal edilen kendiliğinden çalışan araçlar ve römorklar hariç, Rusya Federasyonu'na ithal edilen römorklar için ödenen ücret tutarı) 153 1 12 08000 01 5000 120
22 Kullanım ücreti (kendinden tahrikli araçlar ve Rusya Federasyonu'na Belarus Cumhuriyeti topraklarından ithal edilen römorkları için ödenen ücret tutarı) 153 1 12 08000 01 7000 120
23 devlet görev Gümrük Birliği Dış Ekonomik Faaliyetinin Tekli Mal Sınıflandırmasına Göre Malların Sınıflandırılmasına İlişkin Ön Kararların Alınması İçin 153 1 08 07410 01 1000 110
24 Alkollü içeceklerin etiketlenmesi için üretim hacminin ve etil alkol, alkollü ve alkol içeren ürünlerin dolaşımının kaydedilmesi için birleşik devlet otomatik bilgi sisteminin tanımlayıcısını içeren iki boyutlu barkodlu tüketim damgalarının verilmesi için devlet görevi 153 1 08 07500 01 1000 110
25 Federal bütçe giderlerinin tazmin edilmesinden elde edilen diğer gelirler (federal devlet kurumları, Rusya Merkez Bankası, Rusya Federasyonu bütçe dışı fonların idari organları) 153 1 13 02991 01 6000 130
26 El konan ve diğer mülklerin elden çıkarılması ve satılmasından elde edilen fonlar Rusya Federasyonu gelirine (söz konusu mülkün stoklarının satılması açısından) (El konulan ve diğer mülkün elden çıkarılması ve satışından elde edilen fonlar) 153 1 14 03012 01 0400 440
27 İthalatçıların gümrük otoritelerine özel tüketim damgaları ihraç etmeleri için ödenen fonlar 153 1 15 06000 01 6000 140
28 Avrasya Ekonomik Birliği yasasını oluşturan eylemlerin ihlali nedeniyle cezalar (para cezaları), Rusya Federasyonu'nun gümrükler mevzuatı (1 Ocak 2020'den hariç) 153 1 16 04000 01 6000 140
29 Rusya Federasyonu para birimi mevzuatının ve para birimi düzenleme organlarının eylemlerinin yanı sıra ihracat kontrolü alanındaki Rusya Federasyonu mevzuatının ihlali nedeniyle cezalar (para cezaları) (1 Ocak 2020'den hariç) 153 1 16 05000 01 6000 140
30 Rusya Federasyonu'nun anayasal sisteminin temelleri, Rusya Federasyonu'nun devlet gücü, Rusya Federasyonu'nun kamu hizmeti, Rusya Federasyonu'nun seçimleri ve referandumu üzerine, Rusya Federasyonu'nun seçimleri ve referandumları hakkında, 1 Ocak 2020'den hariç yıl) 153 1 16 07000 01 6000 140
31 Para cezaları (para cezaları) ve suç işleyen suçlulardan toplanan ve federal bütçeye yatırılan mallara verilen zararın geri ödenmesinde ödenen diğer miktarlar 153 1 16 21010 01 6000 140
32 Parasal cezalardan (para cezalarından) elde edilen diğer gelirler ve federal bütçeye yatırılan diğer zararlar 153 1 16 90010 01 6000 140
1 - 20 (33)